Slávne bitky Archive

Vestfálska mierová zmluva

Švédsko-francúzska fáza vojny (1635-1648)

Švédska fáza tridsaťročnej vojny (1630-1635)

Stredovekí bojovníci Európy II.

Dánska fáza tridsaťročnej vojny (1625-1629) a tretia výprava Gabriela Betlena

Nové Zámky za tridsaťročnej vojny

Betlenova druhá výprava proti Ferdinandovi II. (1623-1624)

Betlenova prvá výprava proti Ferdinandovi II. (1619-1622)