Cirkevné dejiny Archive

Vianoce, Natale – milujeme ich stále. Vianočné zvyky a tradície v Taliansku 

Pád islamského Španielska

Vzostup islamského Španielska

Krátka história Afriky

Ďalší vývoj a úpadok Osmanskej ríše

Križiacka výprava proti Francúzsku alebo vojny proti albigencom

Zrod Osmanskej ríše a jej rozširovanie

(Svätá) Hedviga z Anjou – Rex Poloniae