Cirkevné dejiny Archive

Stonehenge a jeho duchovia

Najstaršia nenávisť histórie

Radosť, slzy, pokuta aj „upálený“ kňaz. Katedrála spásy národa otvorila svoje brány   

Ježiš ako reálna historická postava

Prečo bola Kniha Enocha odstránená z Biblie?

Vestfálska mierová zmluva

Krížové výpravy arabskými očami (Štvrtá časť)

Švédsko-francúzska fáza vojny (1635-1648)