Cirkevné dejiny Archive

Pád islamského Španielska

Vzostup islamského Španielska

Krátka história Afriky

Ďalší vývoj a úpadok Osmanskej ríše

Križiacka výprava proti Francúzsku alebo vojny proti albigencom

Zrod Osmanskej ríše a jej rozširovanie

(Svätá) Hedviga z Anjou – Rex Poloniae

Smrť štyroch Esterháziovcov za jednu noc