Cirkevné dejiny Archive

Ježiš ako reálna historická postava

Prečo bola Kniha Enocha odstránená z Biblie?

Vestfálska mierová zmluva

Krížové výpravy arabskými očami (Štvrtá časť)

Švédsko-francúzska fáza vojny (1635-1648)

Krížové výpravy arabskými očami (Tretia časť)

Krížové výpravy arabskými očami (Druhá časť)

Betlenova druhá výprava proti Ferdinandovi II. (1623-1624)