Dejiny umenia – svet Archive

Hedy Lamarr – keď sa krása snúbi s inteligenciou

Fotoateliér nadšenej sufražetky

Antické náboženstvá 3. Žeravé žezlo Slnka   

Antické náboženstvá 2. Pod krvou býka  

Antické náboženstvá 1. Sakrálny kult v starom Ríme a staroveké mystériá  

Záporožskí kozáci píšu list tureckému sultánovi

Ako vznikala moderná kniha

Stredoveká architektúra: Ako boli stavané katedrály