Recenzie historických kníh a filmov Archive

O filme 9. rota

E. A. Poe: Archa bláznov

Film o bojovej lodi Admiral Graf Spee

Film Eichmann show

Film o hlavnom meste Azerbajdžanu, Hitlerovi a rope

Medzi troma hranicami s podtitulom Stručný prehľad o pôsobení a aktivitách židov v okrese Snina a okolí

Film Prápor purpurových sŕdc

Kniha o Winstonovi Churchillovi ako cestovateľovi