Starovek Archive

Staré civilizácie: Etruskovia

Plautia Urgulanilla

Staré civilizácie: Akkadčania

Korene Veľkého čínskeho múru

Zánik mykénskych palácov a príchod dórskeho etnika

Impozantná Alexandrijská knižnica

Harii, germánski noční bojovníci

Rímska provincia Noricum