Čo znamená znak na našej vlajke?

Všetky štátne symboly – znak, vlajka, pečať aj hymna – majú svoje historické korene.

hamna a preambula

Tieto symboly reprezentujú krajinu, odzrkadľujú jej históriu a hodnoty, ktoré vyznáva. Vlajka, hymna, znak a pečať zohrávajú dôležitú úlohu pri stretnutiach najvyšších funkcionárov, sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých ustanovizní. Už desaťročia im patrí čestné miesto v spoločnosti.

Znaky slovenských symbolov:

Základom prvých troch štátnych symbolov je dvojkríž na trojvrší. Pôvod tohto symbolu siaha do 9. storočia. Dvojitý kríž sa v stredoveku vyskytoval na mnohých mestských erboch stredného Slovenska, neskôr sa začal chápať ako symbol Horného Uhorska (dnešného Slovenska).

št. vlajka

V 14. storočí pribudlo k dvojitému krížu trojvršie znázorňujúce pohoria Tatra, Matra a Fatra. Prerod z panovníckeho na národný symbol sa zavŕšil v roku 1848, kedy štúrovci vyhlásili dvojitý kríž na troch vrchoch za znak Slovenska a Slovákov. Znak podobný tomu dnešnému si osvojili slovenské gymnáziá a Matica slovenská.

Červeno-modrý symbol sa v roku 1920 stal súčasťou znaku Československej republiky, v roku 1939 použili jeho nehistorickú podobu ako symbol Slovenskej republiky.

št.pečaťDnešný znak vychádza z panovníckej pečate z roku 1302. Jeho autori – heraldik PhDr. Ladislav Vrteľ a výtvarník Ladislav Čisárik ml. – rešpektovali historický námet, ktorý aktualizovali. Prejavilo sa to na miernom vyvýšení trojvršia.

Bielo-modro-červené stvárnenie slovenských symbolov má pôvod v revolučnom roku 1848. Tento model je inšpirovaný Ruskom, ktorého národné farby sa vtedy vnímali ako všeslovanské. Posun nastal v roku 1991, kedy sa Ruská federácia rozhodla vrátiť k tradičnej kombinácii bielej, modrej a červenej farby. Slovensko obohatilo vlajku o štátny symbol a zabezpečilo tak jej medzinárodnú akceptáciu.

Vyobrazenie štátnych znakov:

št.symbol

Štátny znak by mal byť vyobrazený farebne; čiernobiela alternatíva je prijateľná iba v odôvodnených prípadoch. Platí však, že striebornú farbu dvojitého kríža možno nahradiť bielou, keďže je to v súlade s pravidlami heraldickej tvorby. Napriek tomu, že zákon presne vymedzuje parametre štátneho znaku, považuje sa zaň aj jeho jednofarebné stvárnenie z kovu, kameňa alebo iného materiálu, ktoré pripomína oficiálne vyobrazenie.

Autorka: Martina Kružlíková

Obrázky: qex.sk, osveta.mil.sk

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.