Galeria Fundana – druhá manželka cisára Vitellia

Druhé manželstvo významného rímskeho senátora a vojvodcu, ktorý sa v čase vojenskej anarchie po vymretí iulsko-claudiovskej dynastie stal  na krátku dobu rímskym cisárom, bolo pravdepodobne uzavreté z lásky. Galeria Fundana, s ktorou sa oženil v polovici 50-tych rokov prvého storočia bola totiž  iba dcérou bývalého prétora, kým on  bol synom bývalého konzula. Aj on sám tento úrad zastával. V rebríčku rímskej aristokracie sa nachádzal o niečo vyššie než Galeria.

Aj o nej vieme málo

Ako väčšina žien v starovekom Ríme (až na pár žiariacich výnimiek) ostala Galeria dobovými autormi takmer nepovšimnutá. Vieme len, že  sa musela narodiť pred rokom 40 a bola dcérou rímskeho senátora s nižším postavením a majetkom, ktorý mal meno Galerius. Dosiahol iba postavenie prétora. Galeria bola (s najväčšou pravdepodéobnosťou) aj vnučkou Gaia Galeria, prefekta Egypta v roku 23. Keď sa Galeria vydala v polovici 50 rokov prvého storočia do jednej z najvplyvnejších rodín, tak sa jej postavenie muselo zlepšiť.

Protiklady sa priťahujú

Postavenie Galerie sa však pravdepodobne zlepšilo len v príslušnosti k rodine s väčším politickým vplyvom. S peniazmi to v dobe uzavretia ich manželstva ružové nebolo. Je síce pravda, že dobové pramene, ktoré Vitellia opisujú, sú k nemu značne nepriateľské a treba ich brať s rezervou, pretože sú ovplyvnené propagandou jeho soka Flavia Vespasiana, ale všetky sa zhodujú v tom, že Vittelius bol márnotratný. Vraj jeho holdovanie jedlu a pitiu, či usporadúvanie nákladných hostín nemalo medze. Koniec koncov aj so svojou prvou manželkou Petroniou sa rozviedol kvôli tomu, že mu neposkytla prístup k svojim peniazom.  Mal problém s dlhmi, hoci dlhé roky predtým zastával funkciu prokonzula Afriky, čo je dosť výnosná pozícia. Peniaze sa však rozkotúľali a Galeria aj s ich dvomi deťmi musela žiť v chudobnej štvrti Ríma. Cisár Galba Vitellia poveril velením vojsk v dolnej Germánii a vďaka tomu sa vyhrabal z problémov. Jeho nestriedmosť a rozhadzovačnosť sa naplno prejavila v dobe, keď bol cisárom.

Na druhej strane, Galeriu Tacitus vo svojom diele Historiae opisuje ako nesmierne skromnú a cnostnú ženu,  ktorá sa na jeho výstrelkoch zúčastňovala v najmenšej možnej miere. Dokonca na pomstychtivosti voči stúpencom jeho predchodcov Galbu a Othona sa podľa neho nezúčastňovala vôbec. Dokonca, vďaka jej intervencii bol jej manželom ušetrený Othonov poradca Trachala.

Porodila dve deti

Spolu s Vitelliom mala Galeria syna a dcéru. Volali sa Aulus Vitellius Germanicus Novis a Vittelia. Suetonius dokonca píše o viacerých deťoch, z ktorých jeden syn sa mal silno zajakávať. Historicky doložené  sú však iba tieto dve. Vitellius po nástupe na trón prijal prívlastok cognomen Germanicus. Nie v zmysle podrobiteľa Germánie, ale na znak vďaky za to, že mu vojská dolnej Germánie pomohli získať najvyššie postavenie v ríši. Takisto premenoval svojho syna Vitellia mlašieho na Germanica na znak toho, že hodlá založiť novú dynastiu. To sa mu nepodarilo, no keď ho 20. decembra 69 zavraždili vojaci počas vzbury Flavia Vespasiana, tak za obeť okrem neho padol aj jeho brat a syn.

Vitelliovu manželku a dcéru Vespasianus ušetril

V prípade Galerie a Vitellie preukázal Vespasianus nesmiernu veľkodušnosť. Nielenže ušetril ich životy, ale Galeriu dovolil dôstojne pochovať. Vittelia sa s Vespasianovou pomocou dobre vydala, a to dokonca dvakrát. Prispel jej aj na veno. Viac podrobností o osude Galerie nepoznáme.

_____________

Autorka: Zuzana Szabóová

Zdroje:

SUETONIUS: Gaius Suetonius Tranquillus. De Vita Caesarum In Životopisy rímskych cisárov, prel. Etela Šimovičová. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2010, 312 s. ISBN 978-80-8061-427-0.

TACITUS : Publius Cornelius Tacitus.  Historiae. In Tacitus  tacitus Z dějin císařského Říma, pre. Václav Bahník  — Antonín Hartmann  – Antonín Minařík ,Praha : Svoboda 1976, 476 s. nemá ISBN.

  1. Knihy

LIGHTMAN,M – LIGHTMAN,B. A to Z of ancient Greek and Roman women. New York: Facts On File, 2008, 398 s. ISBN  978-0816031122

  1. Internet:

Aulus Vitellius: Vitellius Livius. org [cit. 2017 03.27.] [cit. 2017 03.25.] [cit. 2017 03.27] Dostupné na internete: http://www.livius.org/articles/person/vitellius/?

Galeria Fundana Wikipedia, the free encyclopedia. [cit. 2017 03.25.] Dostupné na internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Galeria_Fundana

Vitellius Wikipedia, the free encyclopedia. [cit. 2017 03.25.] Dostupné na internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitellius

Obrázok: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Galeria_Fundana.jpg?1506528507862

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.