Grécko-baktrijské kráľovstvo (zabudnutá civilizácia)

Je nepopierateľným faktom, že mnohé civilizácie sa stratili v dejinách, prípadne zapadli prachom. Popri Sumeroch, Egypťanoch či Feničanoch  existovalo napríklad aj menej známe (no rovnako významné) Grécko-baktrijské kráľovstvo. A práve to chce Magistra História predstaviť v tomto článku. 

Poloha a bližšia charakteristika

Grécko-baktrijské kráľovstvo

Baktria je historická oblasť nachádzajúca sa medzi pohorím Hindúkuš a riekou Amudarja. Jej územie v podstate zahŕňa časť dnešných štátov ako Afganistan, Uzbekistan a Tadžikistan. O jej dejinách sa zachovalo veľmi málo písomných záznamov. Indo-grécka literatúra síce existovala, ale grécko-baktrijské a indo-grécke štátne útvary sa v nej nespomínajú. Klasickí autori píšu o indo-gréckych kráľovstvách iba málo, pretože sa nachádzali ďaleko od Stredomoria a od ostatných Grékov boli oddelení veľkým Partským štátom.

Jedným z mála prameňov, ktoré sa zachovali, je popis výpravy Antiocha III. z dynastie Seleukovcov do Baktrie. No aj z nej existujú iba zlomky. Najväčším zdrojom informácií je pre nás archeologický výskum.

Vznik Grécko-baktrijského kráľovstva

Baktria bola pôvodne jednou z provincií Perzie. Predpokladá sa, že odtiaľ pochádzal aj prorok Zoroaster (latinsky Zaratuštra). V roku 331 pred n. l. podľahla Perzská ríša Alexandrovi Veľkému, ktorý si približne v rokoch 329-327 podmanil  aj Baktriu (spočiatku zdatne odolávala). K tomu mu dopomohol aj sobáš s Roxanne – baktrijskou ženou.  Okrem iného tu založil aj ďalšie mesto nesúce jeho meno – Alexandria Eschaté.

Po jeho smrti sa Baktria stala súčasťou „Selekuovskej ríše“. V závere vlády Selekuovcov vypukli spory o trón. To využil v roku 250 pred n. l. baktrijský satrapa Diodotos.  Vedel, že Antiochos II. bojuje s Ptolemaiom na západe, a tak vyhlásil nezávislosť Baktrie. Grécko-baktrijsky štát vtedy tvorili oblasti Sogdiana, Margiana a Areia. Hlavným zdrojom jeho bohatstva bola úrodná pôda.

 Zlaté obdobie Gréko-Baktrie

Okolo roku 230 pred n. l. zabil miestny vládca Euthydemos, možno po spojení so Selekuovcami, Diodota II., čím vytvoril vlastnú dynastiu. V roku 210 pred n. l. mu však uštedril porážku Antiochos III. Veľký Seleuka. Dohnal ho k ústupu. To ale viedlo k trojročnému obliehaniu Bactry.

bactrianToto obliehanie a hrozba útoku severných kočovníkov donútili Antiocha vyjednávať. Uznal Euthydema za kráľa a dal mu jednu zo svojich dcér, výmenou za dodávku vojnových nástrojov a vojnových slonov. Známe sú mince pochádzajúce z jeho éry (najpočetnejšie po minciach razených počas vlády Selekuovcov). Po zaistení západných hraníc začali grécko-baktrijski králi útočiť smerom na východ, pričom využili úpadok Maurjovskej ríše v Indii. Za menej ako 20 rokov sa ríša rozšírila do krajín ako Paropamisadae (západ dnešného Pakistanu), Arachosia (juh Afganistanu) a západný Pandžáb (India). Zároveň bola v tom čase rozdelená ústredná moc medzi niekoľko kráľov, čo nebolo ale vždy dobré. Niektorí z nich vládli iba na východ od Hindúkušu a boli prvými kráľmi Indo-gréckeho kráľovstva.

V roku 171 pred n. l. zvrhol Eukratides (taktiež možno v spojení so Selekuovcami) grécko-baktrijského kráľa a bojoval proti indo-gréckym vládcom. Bol úspešný, kým ho Eutydemid (nazývaný Menander) neprinútil ustúpiť na západ od Hindúkušu v Baktrii. Tak začalo súperenie medzi Menandrom a Eukratidovskou dynastiou, ktoré trvalo dlhú dobu a oslabilo ríšu. Oblasť Sogdiana bola čoskoro stratená a Eukratides bol nútený odísť zo západnej Baktrie k partským kráľom. Neskôr (v roku 145 pred n. l.) ho zavraždil vlastný syn a posledný indo-grécky kráľ Helikes (zrejme aj posledný grécky kráľ v Baktrii).

Koniec gréckej éry

Helikes nakoniec prišiel o moc pre vpád kočovných Jüe-čiov z Číny. Kvôli vpádom kočovných kmeňov nakoniec grécke kráľovstvá v tejto oblasti definitívne skončili. Západne provincie krajiny na dlhý čas obsadili Parti.

Kultúrny prínos Grékov

Počas gréckej éry vzniklo v Baktrii mnoho miest. Tie slúžili ako kultúrne centrá, miesta výmenného obchodu a podobne.  Okrem druhej Alexandrie tu vznikla aj nová Antiochia – v Margiane. Archeológov zaujalo hlavne miesto Ai-Chanúm (ležiace v dnešnom Afganistane). Nachádzali sa v ňom ložiska lazuritu a rubínu. Objavené budovy (najvýznamnejšia z nich bola kráľovským palácom) dokazujú grécky štýl. Chrámy sú dosť zvláštne, pretože nepripomínali klasicky helenistický štýl. Je možné, že sa v nich okrem gréckych bohov uctievali aj miestne božstvá.

_______________

Autor: Tomáš Karľa

Zdroje:

  1. Veľký Atlas Stratených Civilizácii (Kolektív) ISBN 80-06-01009-9
  2. ancient.eu/Bactria/
  3. ancient.eu/Greco-Bactria/
  4. livius.org/articles/place/bactria/

Obrázky: ancient.eu/uploads/images/162.jpg?v=1431030820

livius.org/site/assets/files/7502/bactrian.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.