Ježiš narodený pred Kristom

Rok narodenia Ježiša Krista je počiatkom nášho letopočtu. Rok nula, teda rok narodenia Ježiša, bol zavedený Dionýzom Malým v roku 525. Boli ale jeho výpočty presné? Skutočne sa Ježiš narodil v roku nula?

Dionýz Malý vo svojej dobe nemal k dispozícií toľko prameňov, koľko ich máme dnes my, preto sa nemožno čudovať, že jeho výpočty neboli celkom presné. V súčasnosti poznáme viacero zdrojov, ktoré nám prezrádzajú približný rok Kristovho narodenia. Napriek tomu presný rok nevedia určiť historici ani dnes. Je však dokázané, že to nebolo v roku nula, ale o niekoľko rokov skôr. Ježiš Kristus sa tak podľa nášho letopočtu narodil pred Kristom.

Pri zisťovaní skutočného roku narodenia Krista sa historici opierajú o viaceré pramene: Jedným z nich sú i evanjelia. Matúšovo evanjelium nás informuje, že k narodeniu Ježiša došlo počas panovania kráľa Herodesa Veľkého v Judei. Dnes vieme, že Herodes zomrel začiatkom roku 4 pred n. l. Vyplýva z toho, že k Ježišovmu narodeniu došlo najneskôr v roku 4 pred n. l.

Matúšovo evanjelium ďalej spomína, že narodenie Krista sprevádzala neobyčajná hviezda. Na základe astronomických výpočtov sa vie, že v tomto období nemohlo ísť o žiadnu známu kométu. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie tohto nebeského úkazu je pomerne zriedkavý astronomický jav, kedy na hviezdnej oblohe došlo ku splynutiu Jupitera so Saturnom. Žiarili teda silno ako jedna veľká hviezda. Toto nebeské divadlo sa podľa výpočtov odohralo okolo 20. marca roku 6 pred n. l.

Lukáš nám vo svojom evanjeliu udáva rovnako dôležité informácie, ktoré nám napomáhajú odhalenie skutočného dátumu Ježišovho narodenia. Podľa nich sa Ježiš narodil za vlády cisára Augusta, v čase, keď v rímskom cisárstve prebiehalo sčítanie ľudu. Z rímskych prameňov sa podarilo zistiť, že súpis ľudu prebiehal v oblasti, kde malo dôjsť k narodeniu Ježiša, v dvoch fázach a to začínajúc rokom 8 pred n. l. a končiac rokom 6 pred n. l.

Na základe týchto informácií je jasné, že k narodeniu Ježiša došlo niekedy medzi rokmi 8 až 6 pred n. l. K úplne presnému dátumu sa pravdepodobne nikdy nedostaneme, no s istotou môžeme tvrdiť, že Ježiš sa nenarodil v roku nula.

Autor: Peter Klimant

Zdroj: KĽUSKA, Branislav. Kedy sa narodil Ježiš Kristus? In Historické revue, 2010, ročník XXI, č 12, s. 12-13. 

Obrázky: turnbacktogod.com, post-gazette.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.