Súdny proces s Ježišom Kristom

V týchto dňoch slávi kresťanský svet najväčší zo svojich sviatkov – Veľkú noc, kedy si pripomína Kristovo ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Predtým však, ako bol Ježiš ukrižovaný, odohral sa najznámejší súdny proces na svete, ktorý zmenil celé dejiny.

Vzťahy medzi židovským obyvateľstvomrímskou štátnou správou boli za čias Ježiša veľmi napäté. Za toto napätie mohol i rímsky úradník Pontský Pilát. Počas svojho úradovania spravil viacero krokov, ktoré vzájomne vzťahy iba zhoršovali. Židia si totiž veľmi ctili svoje tradície a boli na ne dosť citliví.

Veľkú vlnu pobúrenia a odporu vyvolal fakt, že Pilát do Jeruzalema priniesť obrazy cisára umiestnené na zástavách vojska. Takéto zobrazenia boli proti židovským zákonom. Židia vyjadrili odpor a na protest kľačali päť dní na zemi so sklonenými hlavami. Týmto tichým spôsobom si chceli vynútiť ústupok. Pilát sa ich snažil zlomiť hrubou silou, no to nepomohlo, a tak musel dať obrazy nakoniec odviesť z Jeruzalema preč.

Ďalší problém nastal, keď dal Pilát vybudovať 80 km dlhý vodovod za peniaze z chrámového pokladu Židov. Prišla ďalšia vlna odporu, no tu sa už Pilát nedal zlomiť a tvrdou silou ich potlačil. Toto všetko vyvolalo veľké napätie v celom Jeruzaleme, a preto sa Židia veľmi ľahko rozohnili pri akejkoľvek príležitosti. Napätie zvyšovali tiež významné sviatky ako Pascha – Veľká noc, kedy boli ulice plné ortodoxných dedinčanov z okolia, ktorí prísne dodržiavali všetky náboženské tradície. Do tejto napätej atmosféry prišiel Ježiš so svojim učením, v ktorom ostro vystupoval proti mnohým zákonníkom.

Doposiaľ sa vedú spory o tom, kto je vlastne zodpovedný za Ježišovu smrť. Čiastočne nám môžu pomôcť zodpovedať túto otázku synoptické evanjeliá v Novom zákone. Evanjeliá podľa Lukáša, Matúša a Marka dokonca hovoria i o tom, ako Ježiš predpovedal svoju smrť. V nich hovoril, že „veľkňazi, starší z ľudu a zákonníci“ budú tí, ktorí mu pripravia mnohé utrpenia. A tak sa i stalo. V Jeruzaleme bol Ježiš skutočne predvedený pred veľkňazov, zákonníkov a starších z ľudu, ktorí sa snažili všemožne nájsť činy, z ktorých by ho mohli obviniť. Rovnako sa začalo s hľadaním svedkov, ktorí by ho mohli usvedčiť. Napriek ich snahe, jediná vec, z ktorej ho mohli obviniť, bolo Ježišove tvrdenie, že je „židovský kráľ“.

Ich úsilie zničiť ho pramenilo z hnevu, ktorý spôsobilo Ježišovo verejné kázanie proti zákonníkom a farizejom. Vo svojich kázňach ich obviňoval z toho, že pred ľuďmi vystupujú ako horliví vyznávači náboženských zákonov, no v skutočnosti sa oddávajú svetským rozkošiam.

Za túto kritiku bol Ježiš predvedený pred Pontského Piláta. Ten po jeho vypočutí usúdil, že je nevinný a snažil sa zhromaždený dav presvedčiť o jeho nevine. Z časti tak spravil i pre svoj odpor k židovským zákonníkom. Presvedčiť dav sa mu však nepodarilo. I obyčajní ľudia začali požadovať smrť pre Ježiša. S tým sa Pilát nechcel zmieriť, a preto plánoval využiť nadchádzajúci sviatok Pésach, kedy zvykol dávať odsúdenému milosť a chcel ju dať i Ježišovi. Keď predostrel davu svoj návrh – oslobodiť buď Ježiša alebo druhého obvineného Barnabáša, sfanatizovaný dav žiadal milosť pre Barnabáša a smrť pre Ježiša.

Súdny_proces_s_Ježišom_Kristom

Pilát si však uvedomil, že Ježiš pochádza z Galiley, a teda spadá pod súdnu právomoc Herodesa, ktorý sa práve nachádzal v Jeruzaleme. Podľa Lukášovho evanjelia ho teda poslal k Herodesovi, no ten sa s ním nechcel zapodievať a poslal ho späť k Pilátovi. Pohadzovali si ho ako horúci zemiak. 

Podľa Lukášovho evanjelia pribudlo i nové obvinenie – „poburoval náš rod a zakazoval platiť dane cisárovi“. Podľa Jánovho evanjelia sa vyhlasoval i za kráľa, na čo zákonníci odpovedali, že nemajú kráľa, iba cisára. Pilát preto už nemal kam cúvnuť. Zaiste si uvedomoval, že spochybňovanie postavenia rímskeho cisára by malo i pre neho veľké následky. Ježišovej poprave už nič nestálo v ceste. Pilát sa stal len nástrojom, ktorý mal vykonať Židmi vynesený rozsudok. Osobne nemal takmer žiadnu vinu na Ježišovom odsúdení.

Autor: Peter Klimant

Zdroj: VALACHOVIČ, Pavol. Súdny proces, ktorý zmenil svet. In Historické revue, 2010, ročník XXI, č 12, s. 22-27. 

Obrázky: cojchurch.org, blackmonmj24.wordpress.com

Viac o Pilátovi Pontskom si môžete prečítať aj v našom článku:

Pilát Pontský – s vinou či bez viny?

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.