Tajné spoločnosti

Tajné spoločnosti sú predmetom nespočetných konšpiračných teórií a pripisuje sa im túžba ovládnuť svet. Čo však o nich vieme v skutočnosti? To vám prezradíme v nasledujúcom článku na príklade spoločnosti Lebky a hnáty, Ilumináti a rádu Rozenkruciánov.

Lebka a hnáty: Vplyv a úspech zaručený

K najviac elitistickým tajným spoločnostiam sveta patrí Lebka a hnáty, v anglickom preklade Skull and Bones, ktorá pôsobí na Univerzite v Yale. Jej členovia o nej nechcú, ba ani nemôžu hovoriť, záujem o vstup do jej radov je však medzi študentami napriek tomu veľký, keďže členstvo v tejto spoločnosti je považované za trampolínu k úspechu. Ide o veľmi protekcionistickú organizáciu, maximálne izolovanú od vonkajšieho sveta, známu tiež pod označením Bratstvo smrti.

Spoločnosť Lebka a hnáty založil v roku 1832 študent z majetnej rodiny, a teda William Russell, ktorý predtým študoval v Nemecku, kde bol členom obdobného univerzitného bratstva. Práve on zaviedol čudné iniciačné rituály a položil dôraz na číslo 322, ktoré sa nachádzala pod symbolom Lebky a hnátov. Predpokladá sa, že odkazuje na aténskeho rečníka Demostena, ktorý zahynul v roku 322 pred n. l.

Aj v súčasnosti disponuje bratstvo pre verejnosť uzavretou budovou v areáli univerzity v Yale, ktorá je prezývaná Hrobka. Hovorí sa, že jej morbídne pôsobiace miestnosti sú zdobené kostrami a lebkami, čo dokazuje priam posadnutosť smrťou a presvedčením, že sú niečím viac a stoja nad spoločnosťou. Bratstvo sa snaží vytvárať alternatívnu realitu pre to, čo považuje za nedokonalé. Zoznam jeho členov prestal byť v roku 1960 prístupný. Napriek tomu je známe, že k nim patrí napríklad bývalý americký prezident George W. Bush (1946), či niekdajší minister zahraničných vecí John Kerry (1943).

Fascinácia Iluminátov dokonalosťou a aténskym štátom

Podľa priaznivcov konšpiračných teórií je Washington D. C. plný tajných spoločností, čo má dokazovať napríklad latinský nápis na veľkej pečati USA znejúci Novus ordo seclorum, teda Nový svetový poriadok. Ten sa vyskytuje aj na bankovke v hodnote jedného dolára, kde sa nachádza tiež Oko prozreteľnosti považované za symbol absolútnej moci, či 13 hviezd nad orlom, ktoré môžu odkazovať na 13 pozícií v hierarchii Iluminátov. Zaujímavý je tiež nenápadný obrázok sovy, už od čias staroveku symbolizujúcej múdrosť, ktorý si obľúbila aj legendárna tajná spoločnosť Ilumináti.

Domnelá činnosť Iluminátov je vítanou inšpiráciou pre spisovateľov ako Dan Brown (1964) či Umberto Eco (1932-2016). Čo ale o nich vieme v skutočnosti? Je napríklad známe, že členovia tejto spoločnosti museli zložiť sľub mlčanlivosti, nemohli rozprávať o jej cieľoch ani tajných rituáloch. Ich hierarchia pozostávala z 13 stupňov pozícií.

Vznik Iluminátov siaha do obdobia pred Veľkou francúzskou revolúciou, kedy v Európe nastával čas radikálnych zmien a hľadania odpovedí na vážne sociálne problémy. V bavorskom meste Ingolstadt vyučoval v tom čase Adam Weishaupt (1748-1830) cirkevné právo a praktickú filozofiu.  Frustrovali ho náboženské dogmy a túžil priniesť ľuďom zmenu. Privítal prvé signály zmeny vo Francúzsku, odmietol však použiť násilie. Jeho úmyslom bolo ťažiť zo štátu zvnútra prostredníctvom tajnej spoločnosti.

O idei perfektného štátu presvedčil Weishaupt ako prvých svojich študentov, pričom inšpiráciu našiel v modeli aténskeho štátu a osvietenských myšlienkach. Postupom času si Ilumináti zakladali pobočky aj v iných európskych mestách a priťahovali stovky nových členov, hlavne z radov akademikov. Okrem iného k nim pribudol spisovateľ Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) či filozof Johann Gottfried von Herder (1744-1803).

Členovia spoločnosti Iluminátov zdieľali odpor k absolutistickej moci a od svojich členov vyžadovali absolútnu vernosť. Pracovali v tajnosti, označovali sa gréckymi menami a dokonca si vytvorili vlastný systém na meranie času. Adam Weishaupt túžil pozdvihnúť svet na čo najvyššiu úroveň čistoty a dokonalosti. Z obdivu voči demokratickým zásadám antických Atén prevzal ich sovu ako symbol rádu reprezentejúci múdrosť. Ilumináti boli presvedčení, že sú svedkami zrodu novej éry a chceli byť súčasťou pozitívnej zmeny.

Organizácia rástla a získavala si čoraz väčší vplyv, zároveň sa ale stretávala aj s odporom. V roku 1785 bol objavený zoznam jej členov, spoločnosť bola zakázaná a príslušnosť k nej sa začala trestať smrťou. Neskôr boli objavené tri dopisy, ktoré Ilumináti adresovali Benjaminovi Franklinovi (1706-1790) a v ktorých ho žiadali, aby im udelil povolenie založiť si na území USA kolóniu s názvom Elysium. Práve tieto listy sú príčinou toho, že mnohí ľudia sú presvedčení o presune Iluminátov do USA, kde mali pokračovať v šírení svojho vplyvu a myšlienok, napríklad aj vo forme spomenutej jednodolárovej bankovky.

Rozenkruciáni: Medzi alchýmiou a antickými kultami

Podobne ako Ilumináti pracovali v tajnosti aj Rozenkruciáni, ktorí prehlasovali, že vlastnia znalosti z celého sveta a majú potenciál zachrániť ho. Vychádzali pritom zo spisu Fama Fraternitatis, ktorý bol vydaný v roku 1614 a rozpráva o objave tela zakladateľa spoločnosti, Christiana Rozenkreuza. Podľa legendy mal odhaliť tajomstvá starých záhad, v skutočnosti však ide o fiktívnu postavu zosobňujúcu ideály a ciele rádu.

Rozenkruciáni chceli počiatkom 17. storočia oslobodiť ľudí od útlaku vtedajšieho poriadku prostredníctvom podrobného štúdia Biblie a alchýmie. Treba mať na pamäti, že hovoríme o období Tridsaťročnej vojny, kedy sa spochybňuje čisto kresťanský pohľad na svet a veda ponúka presvedčivejšie vysvetlenia. To je skvelá pôda pre existenciu tajnej spoločnosti.

Idey Rozenkruciánov sa postupne šíria do zvyšku Európy a v Univerzite v Cambridge zaujmú jedného z predchodcov modernej vedy, Sira Isaaca Newtona (1643-1727). Hoci bol prezidentom Kráľovskej spoločnosti a významným vedcom, zároveň sa venoval alchýmii s úmyslom vytvoriť kameň mudrcov a vyrábať zlato. Nemôžeme s určitosťou povedať, že Newton patril k členom rádu, isté však je, že v jeho práci vidieť fascináciu ich myšlienkami.

Z filozofie rádu Rozenkrucianov malo zároveň vychádzať ezoterické hnutie, ktoré v 90. rokoch 20. storočia uskutočnilo v Kanade a vo Švajčiarsku kolektívnu samovraždu viac než 70 ľudí presvedčených, že ich rád je nesmrteľný a smrť je len prechodom do lepšieho sveta. Toto presvedčenie sa inšpiruje tiež egyptským mýtom o Isis, ktorá mala pomocou mágie spojiť telo svojho zosnulého manžela Osirisa a prinavrátiť ho späť k životu.

Kult bohyne Isis bol populárny aj v čase Rímskeho impéria, keďže odpovedá na otázku, čo sa s dušou stane po smrti a ako ju čo možno najlepšie pripraviť na večný život. Zároveň sa kult spájal s mystickými rituálmi, ktoré sú dôležité aj pre tajné spoločnosti, ktoré ich berú ako určitú formu znovuzrodenia. Po zvládnutí vstupného rituálu sa totiž nový člen stáva súčasťou organizácie a necháva za sebou svoj starý spôsob života.

Tajné spoločnosti často vychádzali zo starých myšlienok a vier, čím legitimizovali vlastnú históriu. Existujú po tisícky rokov, ich členovia žijú medzi nami dodnes a obklopuje ich múr ticha a mysterióznosti, vďaka ktorému sú tieto spoločnosti tajomstvom samým o sebe.  

____________

Autorka: Monika Nosková

Zdroj: dokumentárny film Las Sociedades secretas del mundo: El Código de los illuminati

Obrázok: naij-ask.gencdn.com/questions/24687-8c7890-illuminati-logo-501×501.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.