10 najväčších archeologických nálezov z roku 2019

„Megalopolis“ v Izraeli, „katechéza kňazov“ neďaleko Luxoru v Egypte a mohutná starobylá stena v západnom Iráne sú len niektoré z mnohých neuveriteľných archeologických objavov, ktoré uzreli svetlo sveta v roku 2019.

Prehľad z tých 10 najväčších archeologických objavov minulého roka nájdete tu:

Objav „oddelenej“ hlavy

Rok 2019 sa začal bizarným objavom. Archeológovia našli 17 kostier, ktorých hlavy odpočívali medzi ich nohami, a to na 1700-ročnom rímskom cintoríne v dedine Great Whelnetham v anglickom meste Suffolk.

Zdá sa, že lebky boli od tiel oddelené až po smrti. Podľa Andy Peachey, archeológa spoločnosti Archaeological Solutions, zodpovednej za vykopávky na cintoríne vznikli rezy cez krk post mortem a boli úhľadne vedené tesne za čeľusťou. Pri poprave by rez viedol cez krk a vykazoval známky násilnej sily, no nikde nič podobné nenašli.

V hroboch týchto jedincov neboli objavené žiadne posmrtné dary, hoci ich kosti boli v dobrej kondícii, čo naznačuje, že jednotlivci boli dobre vyživovaní, teda pravdepodobne aj spoločensky umiestení. Niektorí z nich mali tuberkulózu, ktorá však bola v tom čase v poľnohospodárskych komunitách bežná.

Prečo boli hlavy týchto ľudí odstránené, ostáva však záhadou. Jednou z možností je, že starí ľudia verili, že hlava bola nádobou duše a preto bolo potrebné ju odstrániť, aby sa umožnil postup do posmrtného života.

Najfarebnejšia hrobka

Egypt odhalil v roku 2019 množstvo svojich tajomstiev. Najfarebnejším objavom bol objav 4400-ročnej hrobky úradníka Khuwy, ktorý žil v čase, keď sa v Egypte stavali pyramídy.

Hieroglyfy nachádzajúce sa v hrobke odhaľujú mnohé tituly úradníka s menom Khuwy, medzi ktoré patrí „dozorca Veľkého domu“, „jeden z desiatich veľkých Horného Egypta“ a „výhradný priateľ“ faraóna. Všetky tieto tituly naznačujú, že bol niekým dôležitým.

Avšak čo hrobku najviac odlišuje, je pozoruhodná zachovalosť farebných vyobrazení v hrobke. Obrazy zahŕňajú vyobrazenie plaviacich sa lodí, Egypťanov pracujúcich na poliach či zložité vzory, ktoré je takmer nemožné opísať slovami. Farby tieto obrazy ešte viac oživujú a skutočnosť, že sú tak dobre zachované a to napriek uplynutiu viac ako štyroch tisícročí, je ozaj neobvyklá.

Nevydarený únik z Afriky

Ak sa niečo nepodarí, treba to skúsiť znova. To je lekcia, ktorú sa Homo sapiens naučil asi pred 210000 rokmi, čo odhaľuje lebka nájdená v jaskyni v južnom Grécku. Lebka je najskorším príkladom lebky Homo sapiens nájdenej mimo Afriky a podľa odborníkov odhaľuje neúspešný pokus ľudí o rozšírenie mimo Afriky. Ale kde zlyhal Homo sapiens, tam podľa objavu 170000 rokov starej lebky v tej istej jaskyni uspel neandertálec, čo dokazuje, že neandertálci v tomto regióne nejaký čas spokojne žili.

Vedci štúdie uviedli, že až oveľa neskôr sa mimo Afriku úspešne rozšíril aj Homo sapiens. Vedecká výskumníčka Katerina Harvati, profesorka paleoantropológie na univerzite v Tübingene v Nemecku, povedala novinárom na tlačovej konferencii, že na základe genetického dôkazu už vieme, že všetci ľudia, ktorí dnes žijú mimo Afriky, môžu sledovať svoj pôvod k hlavnému „rozptylu“ z Afriky, ku ktorému došlo približne pred 70000 až 50000 rokmi. Homo sapiens sa nakoniec stal jediným hominidným druhom na planéte, pričom neandertálci a iné hominidy zanikli.

Objavy z Údolia kráľov

11. októbra 2019 archeológovia v Egypte oznámili množstvo objavov v Údolí kráľov, kde boli pred 3000 rokmi pochovávaní členovia kráľovskej rodiny. V západnom údolí našli komplex dielní, v ktorých pracovníci vyrábali materiál pre hrobky. Našli tam dielne na farbenie keramiky, výrobu nábytku či čistenie zlata. Objavili aj miestnosť vykopanú do údolia, ktorá sa používala na mumifikáciu, spolu so zvyškami ľanu, povrazov a iných materiálov, ktoré zostali po mumifikáciách. Prekvapil ich aj kus dreva s dvoma hrotmi, ktorý sa mohol používať ako „vysokozdvižný vozík“ na premiestňovanie nábytku.

Archeológovia tiež našli nové ostrakóny, kúsky keramiky s nápismi či kresbami, ktoré odhaľujú záznamy zanechané pracovníkmi z Údolia kráľov. Našli miesto, ktoré sa používalo na pečenie chleba a skladovanie potravín či vody. Pri hrobke mocnej ženskej faraónky Hatšepsut našli aj dve ženské múmie. Skutočnosť, že sa v tom istom roku objavilo toľko nálezov je úžasná a v roku 2020 môže vydláždiť cestu ďalším objavom.

„Megalopolis“ z doby bronzovej

Na mieste En Esur v Izraeli bol objavený 5000 rokov starý „megalopolis“ z doby bronzovej, ktorý bol domovom približne pre 6000 ľudí, čo v tom čase bola veľká populácia. V meste boli objavené milióny fragmentov keramiky, pazúrikov, kamenných nádob a veľkého chrámu plneného spálených živočíšnych kostí a rôznych figúrok.

Chrám mal obrovskú kamennú nádrž, ktorá obsahovala tekutiny, pravdepodobne používané pri náboženských rituáloch. Obytné a verejné priestory mesta, ulice, uličky a chrámy sa zdajú byť starostlivo naplánované.

Itai Elad, Yitzhak Paz a Dina Shalem, vedúci výkopov vo vyhlásení oznamujúcom tento objav uviedli, že toto miesto, megalopolis, je obrovským mesto vo vzťahu k mladšej dobe bronzovej, a žili v ňom tisíce obyvateľov, ktorí sa živili poľnohospodárstvom, obchodovali s rôznymi inými regiónmi a dokonca aj s rôznymi kultúrami a kráľovstvami v oblasti. Mesto nazvali New Yorkom z mladšej doby bronzovej.

Nové dôkazy o Pilátovi Pontiusovi

Pontius Pilát, rímsky júdsky prefekt, ktorý predsedal Ježišovmu súdu, dostal v dejinách len zlé nálepky. Ale v roku 2019 archeológovia zistili, že to pravdepodobne nebol až taký zlý človek. Archeológovia objavili, že Pilát postavil v Jeruzaleme veľkú ulicu, ktorá sa rozprestierala na 600 metroch a spájala „kúpele“ Siloam – miesto, kde sa pútnici mohli zastaviť, aby sa vykúpali a dostali čerstvú vodu – a Chrámovú horu, sväté miesto judaizmu. Vedci určili, že ulicu postavil Pilát, pretože najnovšie mince nájdené pod ulicami majú dátum rokov 30-31 nášho letopočtu, a v tom čase bol prefektom práve Pilát.

Staroveké záznamy hovoria, že okrem predsedania Ježišovmu procesu Pilát tiež zabavil peniaze posvätnej pokladnice na vybudovanie akvaduktu, porušil židovské náboženské zákony a trestal ľudí protestujúcich proti jeho činom. Novo identifikovaná ulica, ktorá si na svoju výstavbu vyžiadala 10000 ton vápencového kameňa naznačuje, že Pilát nebol taký skorumpovaný a neochotný, ako tvrdia historické záznamy. Pred týmto nálezom bolo objavených len veľmi málo archeologických dôkazov spojených s Pilátom Pontiom.

Skrýša kňazov

Archeológovia objavili v roku 2019 v nekropole „El-Assasif“ neďaleko Luxoru v Egypte 30 dokonale zachovaných drevených truhiel, ktoré sú staré približne 3000 rokov. Objav nazvali „cachette“ egyptských kňazov, čo vo francúzštine označuje miesto, kde sa veci schovávali. Živé farby a zložité vzory rakiev sú dobre zachované napriek trom tisícročiam.

Múmie v rakvách sú tiež dobre zachované. Keď otvorili prvé dve rakvy, vyzerali byť vonkajšie obaly múmií nedotknuté. Archeológovia zistili, že do 30 drevených rakiev bolo pochovaných 23 dospelých mužov, päť dospelých žien a dve deti. Analýza múmií a preklad hieroglyfov prebieha a ďalšie podrobnosti o tomto náleze sa pravdepodobne objavia už v nasledujúcich dvoch rokoch.

Je pozoruhodné, že toľko zapečatených truhiel, so stále neporušenými múmiami sa zachovalo tak dlhú dobu. Hrobové vykrádanie bolo v Egypte bežným javom ako v staroveku, tak aj v modernej dobe.

Obrovský objav vo Veľkej Británii

Objav 2200 rokov starého hrobu, obsahujúci pozostatky muža, ktorý zomrel vo veku 40 rokov a ktorý bol pochovaný so zložitým bronzovým štítom, vozom a dvoma koňmi v „skákajúcej“ póze, je považovaný za jeden z najdôležitejších starovekých archeologických objavov, ktoré sa kedy podarili v Spojenom kráľovstve. Štít má priemer asi 75 centimetrov a je ozdobený zložitým špirálovým vzorom.

Paula Ware, archeologička z MAP Archaeological Practice Ltd., ktorá viedla tím, ktorý objavil hrob pri anglickom Pocklingtone uviedla, že muž bol pravdepodobne „významným členom  spoločnosti“. Pre toto nálezisko je mimoriadne dôležité aj to, že objav bol v podstate neporušený a nájdený pomocou moderných archeologických techník.

Masívna stena

V západnom Iráne bola zdokumentovaná stena s dĺžkou asi 115 kilometrov. Vedie od severu k juhu medzi pohoriami Bamu na severe a oblasťou v blízkosti dediny Zhaw Marg na juhu. Na jej výstavbu bol potrebný približne 1 milión metrov kubických stavebného kameňa. O existencii múru vedeli miestni ľudia a niekoľko archeológov, no až do roku 2019 nebol nikde zdokumentovaný. Článok do časopisu  Antiquity o ňom napísal Sajjad Alibaigi, pomocný profesor iránskej archeológie na Razi University v iránskom Kermanshah.

Alibaigi napísal, že na miestach pozdĺž steny sú stále viditeľné zvyšky zničených štruktúr. Môžu to byť spojovacie veže, či nejaké iné budovy. Poznamenal tiež, že stena je tvorená z čisto prírodných miestnych materiálov, ako sú valy a balvany, pričom miestami vydržala aj sadrová malta.

Nie je jasné, kedy bola stena postavená, kto ju postavil alebo prečo. Pozostatky keramiky, nájdené vedľa múru naznačujú, že bol postavený medzi štvrtým storočím pred našim letopočtom a šiestym storočím nášho letopočtu. V tejto oblasti prekvitala Partská ríša medzi rokmi 247 pnl a 224 nl a Sásánovci v rokoch 224-651nl. Jedna z nich tento múr pravdepodobne postavila.

Prilby z lebiek detí

Dve deti, pochované asi pred 2100 rokmi, boli nájdené s „prilbami“ vyrobenými z lebiek iných detí. Zistilo sa, že dve deti s prilbami boli pochované so zvyškami deviatich ďalších ľudí, a to v mieste Salango na pobreží centrálneho Ekvádoru.

Archeológovia našli prilby pevne uložené na hlavách detí. Je pravdepodobné, že lebky starších detí na sebe stále mali ľudské mäso, keď sa z nich stali prilby, pretože bez toho by sa pravdepodobne neudržali pohromade.

Archeológovia tvrdia, že toto je jediný známy prípad, keď sa lebky z detí použili ako prilby pre iné pochované deti. Nie je jasné, čo ktoré z detí zabilo. Nie je tiež jasné, prečo boli tieto prilby umiestnené na tak malé deti. Podľa archeológovi by sa mohlo jednať aj o pokus o zabezpečenie ochrany týchto divokých duší.

____________

Autorka: Zuzana Zreláková

Zdroj: livescience.com/biggest-archaeology-discoveries-2019.html

Obrázok: nationalpostcom.files.wordpress.com/2019/01/adrian_skeletons.1.jpg?quality=60&strip=all

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.