40 rokov organizovanej numizmatiky v Humennom

1Vo februári 2014 uplynulo 40 rokov od ustanovujúcej schôdze numizmatického krúžku v Humennom. Impulzom pre jeho založenie bol  samozrejme vznik Slovenskej numizmatickej spoločnosti (SNS) v Bratislave a jej pobočky v Košiciach v roku 1970. Numizmatický krúžok bol založený 01.02.1974 pri Okresnom vlastivednom múzeu v Humennom a jeho úlohou bolo združovať zberateľov z okresov Humenné, Vranov nad Topľou a Michalovce. Krúžok svojou činnosťou spadal pod košickú pobočku SNS. Ustanovujúcej schôdze sa zúčastnilo 12 záujemcov o numizmatiku. Predsedom krúžku sa stal pán Andrej Gic. Zriadením pobočky v Prešove (22.1.1978) bol krúžok pričlenený k tejto pobočke, pod vedením ktorej organizuje rôzne zájazdy, inštaluje výstavy, rozširuje svoju prednáškovú a kvízovú činnosť. Z bohatej palety činnosti možno za obzvlášť veľký úspech pokladať vydanie pamätnej medaily k 10. výročiu založenia spoločnosti. Za najvydarenejšiu akciu krúžku možno bezpochyby označiť návštevu významného parížskeho medailéra a sochára Williama Schiffera v septembri 2001 v Humennom. Krúžok za svoju činnosť obdržal niekoľko ocenení. Za verejno-prospešnú činnosť v roku 1982 mu mestom Humenné bola udelená plaketa za rozvoj mesta. Pri príležitosti 15. výročia založenia krúžku v roku 1989 mu bola  Ústredným výborom SNS v Bratislave udelená pamätná medaila Andreja Petra za pomoc a spoluprácu pri rozvoji numizmatiky na Slovensku.

Dlhoročné úspešné výsledky pri organizovaní rôznych numizmatických akcii, akou bola napríklad spoluúčasť pri organizovaní Medzinárodného numizmatického sympózia v roku 2007 v Humennom, boli pre členov podnetom k založeniu samostatnej pobočky. Pred založením bolo potrebné vykonať delimitáciu majetku medzi pobočkou v Prešove a novovznikajúcou pobočkou v Humennom. Majetok bol  rozdelený korektne, Humenné obdŕžalo 34% podiel z finančného majetku materskej pobočky. Ustanovujúca schôdza pobočky sa uskutočnila 13. septembra 2008 v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Za prvého predsedu bol zvolený pán Štefan Sciranka. Z uznesenia ustanovujúcej členskej  schôdze vyplývala pre výbor úloha na rok 2009 – organizačne pripraviť oslavy 35. výročia organizovanej numizmatiky v Humennom. Oslavy sa konali v dňoch 24. a 25. apríla 2009 za účasti členov a pozvaných hostí z Bratislavy, Prešova a členov Poľskej numizmatickej spoločnosti zo Sanoku. Na oslavách odzneli aj tri odborné prednášky. Pri tejto príležitosti obdŕžali viacerí členovia za dlhoročné členstvo a za zásluhy o rozvoj numizmatiky v Humennom rôzne druhy ocenení. 

2

Začiatkom roka 2009 bolo vydané prvé číslo periodika Humenský numizmatik. V decembri 2009 sa uskutočnilo prvé Predvianočné hobby stretnutie a to za účasti priateľov z družobnej pobočky Poľskej numizmatickej spoločnosti zo Sanoku, s ktorou má humenská pobočka nadviazanú cezhraničnú spoluprácu už od roku 1997, vtedy ešte na úrovni numizmatických krúžkov. V roku 2012 bola podpísaná už na úrovni pobočiek. Dňa 11. mája 2010 si členovia pobočky na slávnostnom stretnutí vo Vihorlatskom múzeu  pripomenuli 40. výročie vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Bratislave, ktorá bola spojená s vernisážou výstavy venovanej  tomuto výročiu. Vystavené boli medaily vydané Ústredným výborom a pobočkami SNS ako aj rôzne listiny týkajúce sa výročia. Pri príležitosti podpisu dohody medzi mincovňou Kremnica, občianskym združením Rotary-klub Humenné, pobočkou Poľskej numizmatickej spoločnosti v Sanoku a pobočkou v Humennom bola vo Vihorlatskom múzeu otvorená výstavka numizmatického materiálu členov pobočky, ktorá trvala od 21. apríla do 30. júna 2012. Na humenskom jarmoku v auguste 2012 v rámci osláv 695. výročia prvej písomnej zmienky o meste pripravila pobočka pre verejnosť zaujímavú akciu – razbu jarmočného žetónu, ktorý si záujemcovia mohli vyraziť vlastnoručne, na náradí z depozitu Kremnickej mincovne. Ešte v tomto roku vedenie pobočky pripravilo nový druh výchovno-vzdelávacej akcie – tematické popoludnie – prednášku spojenú s výstavou rôzneho zberateľského materiálu venovanú určitej téme, v tomto prípade 1150. výročiu príchodu Byzantskej misie na územie Veľkej Moravy a 150. výročiu založenia Matice Slovenskej. V decembri sa konalo tematické popoludnie na tému Vianoce na numizmatických materiáloch. V roku 2013 pobočka taktiež vydáva sadu slovenských euro mincí obsahujúcu pamätný žetón, ktorá bola slávnostne inaugurovaná dňa 10. septembra. Po kladných odozvách boli aj v roku 2014 pripravené dve tematické popoludnia a to vo februári na tému Predstavenie zberateľských disciplín a v máji pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Hlavným organizátorom oboch spomínaných podujatí bol člen výboru pobočky pán Ján Kizling.

Dňa 10.06.2014 sa konala slávnostná členská schôdza pobočky SNS v Humennom, na ktorej boli uvedené do obehu pamätný žetónpríležitostná pohľadnica (viď. ilustračné obrázky textu). 40 rokov ubehlo ako voda. Numizmatika v Humennom si stále drží silnú pozíciu a teší sa obľube i v dnešnej dobe. 

Autor a obrázkyeca.kr-collectors.eu

Text: PR článok

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.