Aelia Paetina

… druhá manželka budúceho rímskeho cisára Claudia (41 – 54)

Druhou manželkou budúceho cisára Claudia, neobľúbenca členov iulsko-claudiovskej rodiny, sa v roku 28 stala Aelia Paetina. Ak mal Claudius pred svojím prekvapivým nástupom za úlohu iba uzatvárať dynastické sobáše, tak touto svadbou svoju úlohu dokonale splnil. Aelia pochádzala totiž z významného rodu Aelii Tuberones a zároveň bola spríbuznená s druhý najmocnejším mužom Ríma.

Nevlastná sestra Lucia Aelia Seiana

Keď sa cisár Tiberius v roku 26 rozhodol odísť na Capri, Seianus sa prakticky stal mocnejším ako samotný cisár. Tiberius unavený politikou nechal správu ríše v jeho rukách. Tým, že sa jeho biologický otec Lucius Seius Strabosa svojím prvým manželstvom priženil do rodiny Aeiliovcov, sa stalo, že si neskôr adoptoval aj Seiana, hoci pochádzal z druhého Strabovho manželstva. Takto sa Aelia Paetina stala príbuznou dvoch mocných prétoriánov za čias cisára Augusta a Tiberia. Navyše, jej otec, Sextus Aelius Catus, bol významným senátorom a zastával úrad konzula. Z týchto dôvodov bola Aelia v roku 28 vítanou nevestou iulsko-claudiovskej dynastie. Avšak, ako ju príbuzenstvo so Seianom pozdvihlo, tak ju o tri roky neskôr aj potopilo.

Trojročné manželstvo s Claudiom

Okrem udalostí troch rokov, kedy bola manželkou budúceho rímskeho cisára, nevieme o jej živote takmer nič. Neznámy je rok jej narodenia aj úmrtia a taktiež totožnosť jej matky. Jej manželstvo prebehlo pokojne, a teda bez väčších škandálov. V roku 30 sa jej narodilo dievčatko Claudia Antonia, ktorá zomrela v roku 66. Doplatila na rozmary svojho bratranca a adoptívneho brata Nerona – nástupcu jej otca, pretože si ho odmietla vziať za muža. Čo sa týka jej rodičov, tak tí sa rozviedli podľa Suetonia pre malé nezhody. Pravdepodobnejšou príčinou rozpadu tohto manželstva však bude politický pád Seiana a jeho obvinenia zo sprisahania voči cisárovi Tiberiovi v roku 31.

Život v ústraní a bez dcéry

Počas vyšetrovania Seianovho povstania prišlo o život mnoho senátorov, jeho nevlastná sestra však prežila. O jej živote medzi rokmi 31 a 48 nevieme nič. Žila v ústraní a jej dcéra zostala v dome otca vychovávaná starou mamou. Claudiova tretia žena si ju krátko po sobáši v roku 38 adoptovala a počas ďalších dvoch rokov získala dvoch nevlastných súrodencov Britannica a Claudiu Octaviu – deti z tohto tretieho manželstva. Prvýkrát ju otec vydal v roku 41 alebo 43 už  ako 11, prípadne 13-ročnú. Aelia Paetina teda nemohla mať na jej výchovu príliš veľký dosah.

Rok 49, krátky návrat do dejín 

Súboj o post štvrtej manželky cisára viedla Lollia Paulina a Agrippina mladšia. Mali však ešte jednu vážnu sokyňu. Claudius pod vplyvom svojho prepustenca Narcissa, ktorému plne dôveroval, uvažoval o opakovanom sobáši s Aeliou Paetinou. Dôvod? „ v jeho domácnosti sa nič nezmení, ak sa vráti bývalá manželka, ktorá isto nebude s macošskou nenávisťou hľadieť na Britannica s Octaviou.“ (Tacitus, Annales 12,2.). Z uvedeného vyplýva, že nezhody medzi bývalými manželmi nemohli byť nejako zásadné. Štvrtou manželkou Claudia sa však nakoniec stala Agrippina mladšia a Aelia opäť upadla do zabudnutia. Dobové pramene ju už viac nespomínajú.

_______________

Autorka: Zuzana Szabóová

Zdroje:

SUETONIUS: Gaius Suetonius Tranquillus. De Vita Caesarum In Životopisy rímskych cisárov, prel. Etela Šimovičová. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2010, 312 s. ISBN 978-80-8061-427-0.

TACITUS : Publius Cornelius Tacitus. Annales. In Tacitus Letopisy, prel  Antonín Minařík- Antonín Hartmann Praha : Svoboda 1975, 554s. nemá ISBN

LIGHTMAN,M – LIGHTMAN,B. A to Z of ancient Greek and Roman women. New York: Facts On File, 2008, 398 s. ISBN  978-0816031122

SVOBODA, Ludvik, kol. autorov. Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, 741 s. nemá ISBN.

VAGI, L. David:  Coinage and History of the Roman Empire, C. 82 B.C.–A.D. 480. Fitzroy Dearborn, 1999, 1035 s. ISBN 1579583164, 9781579583163

Aelia Paetina [online] Wikipedia, free encyklopedia [cit. 2017 02.21.] Dostupné na internete: en.wikipedia.org/wiki/Aelia_Paetina

Sejanus [online] Wikipedia, free encyklopedia [cit. 2017 02.21.] Dostupné na internete: en.wikipedia.org/wiki/Sejanus

Obrázok: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Aelia_Paetina.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.