Ježiš ako reálna historická postava

Na Ježiša sa väčšinou pozeráme prostredníctvom biblických evanjelií, ide však o postavu, ktorá je spomínaná aj vo viacerých historických dokumentoch. Moderný výskum nám dnes prináša viac detailov o živote Ježiša Nazaretského, ako aj o svete a dobe, do ktorej sa narodil a ktorú vám popíšeme v nasledovných riadkoch.

Zdroje informácií o Ježišovom živote

Ako prvý spomína Ježiša židovský historik Flavius Josephus (alebo Jozef Flavius, pôvodným menom Jozef ben Mattijahú, 37 – 100 n. l.), ktorý popisuje Ježiša ako múdreho muža, ktorý vykonal zázrakom podobné činy a bol odsúdený k smrti ukrižovaním. Archeológovia našli sídlo moci Piláta Pontského, ktorý Ježiša odsúdil na smrť. Mesto Caesarea bolo centrom provincie Judea, okupovanej Rímskou ríšou. Stopy rímskej prítomnosti sú v lokalite viditeľné dodnes, a to vo forme akvaduktu či pozostatkov divadla. Usmrtenie rebelov bolo dôkazom rímskej moci a dochádzalo k nemu viacerými spôsobmi, vrátane ukrižovania na stromoch, ktoré boli pre tento účel špeciálne upravené.

Hoci Flavius Josephus spomína Ježiša aj spôsob jeho smrti, neprináša nám o ňom veľa informácií, a už vôbec nie také, aké sú nám známe z evanjelií. Tie spísali prví kresťania približne 400 rokov po smrti Ježiša. Zakladali sa na ústnom rozprávaní podávanom z generácie na generáciu, a preto ich nemožno považovať za dôveryhodné historické dokumenty. Historici sa tak viac spoliehajú na archeologický výskum, vďaka ktorému boli v roku 1947 objavené na území dnešného Jordánska Zvitky od Mŕtveho mora. Rukopisy spísané v čase Ježišovej smrti popisujú násilnú dobu plnú neustálych konfliktov.

Narodenie Ježiša a význam astrológie

Mesto Betlehem situované južne od Jeruzalema sa ako miesto narodenia Ježiša spomína v Evanjeliu podľa Matúša, ako aj v tom podľa Lukáša, opis udalostí v oboch evanjeliách však nie je úplne zhodný. Kým Lukáš popisuje cestu Márie a Jozefa z Nazaretu do Betlehema, u Matúša o nej nie je zmienka, čo naznačuje, že dvojica už v Betleheme mohla žiť.

Archeologický výskum nám ukazuje Betlehem tých časov, kedy ho obývalo približne tisíc ľudí, ktorí počas horúcich nocí spávali na strechách svojich domov. Súčasťou domov bolo prízemie, kde bol ustajnený domáci statok, kým na prvom poschodí žili majitelia. Pre ľudí bolo bežné zdieľať so zvieratami ten istý obytný priestor. Evanjelium podľa Lukáša uvádza, že Betlehem bol domovom Jozefových predkov, mal tu teda zrejme príbuzných. V čase jeho príchodu s Máriou však nebolo miesto pre pobyt na prvom poschodí so zvyškom rodiny, a tak museli byť príchodzí ubytovaní na prízemí so zvieratami.

Narodenie Ježiša mala oznamovať hviezda žiariaca nad Betlehemom, ktorá k nemu priviedla aj troch múdrych mužov z Východu. Súčasný výskum naznačuje, že hviezda v príbehu sa mohla zakladať na astrológii a nie astronómii, ktorej sa Židia nevenovali. Zvitky od Mŕtveho mora obsahujú dva horoskopy vychádzajúce z astrologických poznatkov, čo značí, že astrológia bola v čase Ježišovho narodenia praktizovaná.

Astrológovia tejto doby sledovali pohyb nebeských telies, a tak predpovedali narodenie a smrť kráľa, kedy bola kľúčová planéta Jupiter, považovaná za kráľa planét. Súhvezdie Barana zase symbolizovalo provinciu Judea a astrológovia poznali proroctvo, podľa ktorého sa mal narodiť Mesiáš. Jupiter sa v určitom momente javí na oblohe ako hviezda a nie ako planéta. Pozorovania nebeskej oblohy z 1. roku nášho letopočtu, kedy sa predpokladá, že sa Ježiš narodil, však žiadne nezvyčajné udalosti nevykazujú.

Problém spočíva v nezrovnalosti nášho kalendára, ktorý vychádza z výpočtov rímskeho kňaza menom Dionysius Exiguus (470-554). Dnes už vieme, že jeho výpočty sa zakladali na viacerých chybách a Ježiš sa teda v skutočnosti narodil medzi rokmi 7 – 4 p. n. l., pričom väčšina odborníkov sa prikláňa k roku sedem, kedy sa Jupiter nachádzal v pozícii naznačujúcej, že dôjde k veľkej kráľovskej udalosti. Pripomínal rannú hviezdu, čo mal byť najlepší možný čas pre narodenie kráľa.

Dary mudrcov a pôrod panny

Podobné udalosti na nebeskej oblohe si určite získali pozornosť starovekých astrológov, vrátane mudrcov cestujúcich z Východu. Mohli pochádzať buď z Babylonu, ktorý bol považovaný za rodisko astrológie, alebo z Perzie, kde sa astrológii tiež darilo. Evanjelium podľa Matúša uvádza, že mudrci so sebou priniesli dary v podobe zlata, kadidla a myrhy.

Dnes si tieto predmety možno zakúpiť na trhoch v Jeruzaleme, v minulosti však boli myrha a kadidlo drahými, a teda aj ťažko dostupnými surovinami. Pochádzali z južnej Arábie, podľa historikov si ich však mudrci mohli zakúpiť po ceste. Je napríklad známe, že s kadidlom a myrhou sa obchodovalo v bájnom antickom meste Petra v dnešnom Jordánsku. Týmto mestom tak mohla prejsť aj trojica múdrych mužov z Východu a kúpiť v ňom svoje dary.

Evanjeliá podľa Matúša aj Lukáša tvrdia, že Mária porodila Ježiša ako panna, čo skeptici považujú za výmysel, ktorý mal pozdvihnúť božskú podstatu Ježiša. Vedecké dôkazy podporujúce možnosť pôrodu panny prakticky neexistujú, hoci sa vyskytujú u mnohých zvieracích druhov z ríše rýb, plazov a hmyzu. Z biologického hľadiska je pôrod panny možný u zvierat, jeho výsledkom je však vždy potomok ženského pohlavia.

Podobný prípad je u človeka veľmi nepravdepodobný. Aby k nemu v teoretickej rovine došlo, muselo by ísť o ženu, ktorá sa narodí so ženským aj mužským chromozómom, čo sa vyskytne u jednej ženy z piatich miliónov a jej reprodukčné možnosti sú veľmi obmedzené. Počatie u takejto ženy by tak bolo veľkou biologickou anomáliou.

Ježišova mladosť

Po narodení Ježiša sa s ním Mária a Jozef presunuli z Betlehemu do mesta Nazaret v Galilei, kde aj podľa popisu evanjelií vyrastal. Dnešné mesto je domovom približne 60-tisíc obyvateľov a po jeho starovekej minulosti sa zachovalo len minimum stôp. Počas Ježišovho života žili miestni obyvatelia jednoduchým spôsobom života, ktorý bol založený na obrábaní pôdy a chove domácich zvierat. Ježišove detstvo bolo prosté a skromné, muselo však dôjsť k udalosti, ktorá z neho vytvorila verejnú postavu priťahujúcu davy a viedla k rozhodnutiu napraviť neprávie, ktorého svedkom bol v spoločnosti.

Evanjelium podľa Lukáša uvádza, že Ježiš sa v spoločnosti rodičov vo veku 12 rokov zúčastnil antického festivalu pri židovskom chráme a možno práve táto návšteva prebudila jeho záujem o náboženstvo a politiku, keďže podľa Lukáša sa tu Ježiš dal do reči s miestnymi rabínmi. K podobnej udalosti mohlo dôjsť a bola by tak ojedinelou zmienkou Ježišovho vzdelania, keďže väčšinou sa verí, že Boh konal prostredníctvom jeho skutkov alebo že získal svoje poznatky čítaním, štúdiom a diskutovaním.

Židovská história nevenuje Nazaretu veľkú pozornosť, čo značí, že mesto bolo pomerne malé a izolované od chaosu, ktorý zužoval okolitú krajinu. Neďaleko sa ale rozprestieralo centrum provincie Galilea, Cipori, ktoré obývala vládnuca vrstva, vrátane Herodesa Antipasa (20 p. n. l. – 39 n. l.), syna Heroda Veľkého (73 – 4 p. n. l.). Do dnešnej doby sa z mesta zachovali len ruiny, v minulosti však bolo opevnené a obchodovali v ňom farmári z okolia.

V spoločnosti Jozefa, ktorý pracoval ako tesár, mohol mesto navštíviť aj mladý Ježiš. Jedného dňa počas jeho mladosti došlo k vzbure miestnych obyvateľov, na ktorú Rimania odpovedali vypálením mesta do základov. Útesy nad Galilejským jazerom boli ťažko dostupné, a tak sa stali útočiskom židovských rebelov bojujúcich proti Rimanom a čakajúcich na príchod spasiteľa.

Zlomové momenty vo formovaní Mesiáša

Jedným z kľúčových bodov Ježišovho života bolo jeho pokrstenie v rieke Jordán. Presné miesto nie je známe, predpokladá sa ale, že ku krstu došlo na mieste situovanom medzi mestom Jericho a horou Nebo, považovanou za miesto skonu Mojžiša. Táto lokalita je spomínaná ako pútnické miesto zo šiesteho storočia, a preto v nej archeológovia hľadali pozostatky kostolov a opátstiev. Vykopávky na brehoch rieky Jordán dlhodobo komplikuje arabsko – izraelský konflikt, historici však napokon skutočne objavili pozostatky pútnického miesta datovaného do tretieho až šiesteho storočia nášho letopočtu.

Po krste držal Ježiš podľa evanjelií 40 dní a nocí pôst, kedy mal byť pokúšaný diablom. Historici predpokladajú, že podobné pokušenie reprezentuje dilemu Ježiša, akým druhom Mesiáša by mal byť. Je pravdepodobné, že riešil idey moci. Možno mal v úmysle najprv viesť vojenskú a politickú revoltu, napokon sa však rozhodol pre nenásilnú cestu. Jeho rozhodnutie si získalo mnoho nasledovateľov, ktorí videli v Ježišovi dlho očakávaného spasiteľa.

____________

Autorka: Monika Nosková

Zdroj: dokumentárny film JESUS CHRIST is REAL! Historical Evidence Verified

Obrázok: findshepherd.com/wp-content/uploads/2017/07/Jesus-Imagesthe-Second-Coming-of-Jesus-Christ.jpg

Comments
  1. Ben

Napísať odpoveď pre Ben Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.