Knižný tip: Renesancia od Paula Johnsona

renesanciaJe skutočne pozoruhodné, že Paul Johnson, ktorý sa považuje za britského katolíckeho novinára a historika, a ktorý je zároveň autorom History of Christianity alebo Pope John Paul II. and the catholic restoratio, sa v roku 2000 pustil do spracovania problematiky renesancie. Jeho diela sú však natoľko rôznorodé a zamerané na také množstvo tém a období, že je potrebné pozerať sa na publikáciu Renesancia ako na knihu, ktorej účelom je základné zoznámenie čitateľa s problematikou pätnásteho a šestnásteho storočia z pohľadu maliarstva, sochárstva a architektúry. Doposiaľ jediné slovenské vydanie knihy tohto britského autora je práve táto publikácia, ktorá bola v roku 2002 vydaná vydavateľstvom Slovart a preložená Alicou Lajdovou a Ninou Jassingerovou.

Kniha si dozaista nájde svojich čitateľov, a to to tak medzi laikmi, ako aj medzi odborníkmi. Napriek absencií akejkoľvek obrazovej prílohy je text už na prvý pohľad písaný pre široké vrstvy čitateľov a opisuje problematiku do hĺbky, aby sme mohli jednotlivé udalosti lepšie pochopiť. Text je rozdelený do šiestich kapitol. V úvode knihy je doplnená základná chronológia udalostí, ktorá začína už rokom 1260, kedy Nicolo Pisano pracuje na výzdobe kazateľnice v Pize. Na záver je pre hlbšie štúdium ponúknutá bibliografia s autorovým rozsiahlym komentárom a pridanými slovenskými prekladmi niektorých z uvedených publikácií.

Prvá kapitola Historické a ekonomické podmienky sa venuje výlučne dôvodmi, ktoré viedli k vzniku renesancie, ale vracia sa spätne až do obdobia Rímskej ríše či ríše Alexandra Veľkého. Vrcholom technických predpokladov pre renesanciu je Gutenbergov vynález kníhtlače z roku 1451. Za kolísku renesančnej literatúry autor považuje Florenciu a jej rodáka Dante Alighieriho, ktorý akoby znovuobjavil elegantnú latinčinu. Zároveň je toto obdobie známe počiatočným prenikaním národných jazykov, najmä taliančiny. Bohatý opis literárnych osobností renesancie sa nezaobišiel ani bez Giovanniho Boccacia či Francisca Petrarcu.

Kniha je skutočne ľahko čitateľná, a to i napriek tomu, že pokrýva širokú škálu problematiky, v ktorej autor preskakuje z jedného autora na druhého a z jednej krajiny do druhej.   

Hneď po literatúre je najzjavnejším znakom renesancie práve architektúra, ktorej Johnoson venuje spolu so sochárstvom celé dve kapitoly. Ako sám v knihe uvádza: „Rozdeleniu na kategórie: sochárstvo, maľbu či architektúru odporuje fakt, že umelci neraz prekračovali tieto hranice.“ Rovnako skepticky sa autor pozerá aj na uvádzanie udalostí podľa chronológie. Podľa neho je to v tomto prípade nezáživné a často zahmlievajúce, s čím sa určite dá súhlasiť. Spomedzi renesančných sochárov uvádza krátke životopisy Donatella či Michelangela, venuje sa ich nerestiam a sebavedomiu, hoci boli plebejci (uvedomovali si svoju cenu a podľa toho aj dokázali jednať so svojimi zákazníkmi).

Najväčšiu časť knihy venuje autor téme, ku ktorej má prirodzene najbližšie: Apoštolské následníctvo v renesančnej maľbe. Náročný postup, akým Rimania pripravovali steny k maľbe, sa v západnej Európe pochopiteľne navrátil. Steny sa museli maľovať na rozdielne sekcie, pretože vyhotovenie bolo možné len na mokrej sadrovej vrstve.

V poslednej kapitole Rozmach a úpadok renesancie Johnson ozrejmuje pomalý rozvoj renesancie mimo územia Talianska, keďže zbytok Európy považoval veľkolepé gotické umenie za dostačujúce. Bez zaujatosti sa autor vyjadruje aj k postaveniu v cirkvi, ktorú označuje za hegemóna v oblasti vzdelania či umenia. Akosi prirodzene sa preto musela dostať do opozície voči renesancii.

Záverom sám autor označuje renesanciu za epochu mimoriadne plodnú a bohatú, ktorej súčasti sa zachovali dodnes. Kniha obsahuje menný register, takže vyhľadávanie množstva mien, ktoré sa v tejto publikácií nachádzajú, je značne uľahčené. Kniha bude určite veľkým prínosom pre slovenských študentov, ktorí sa v danom období budú pohybovať. Obsahuje množstvo životopisov predstaviteľov talianskej, ale i západoeurópskej renesancie.

_________

Knihu recenzoval: Bc. Jozef Voříšek

Zdroj: JOHNSON, Paul. Renesancia. Bratislava : Slovart, 2002, 192 s. ISBN 80-7145-681-0.

Obrázok: najnakup.sk/ii2.ashx?size=288&m=1&k=129313&s=1

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.