Najstaršia veľkomoravská právna pamiatka

Súčasťou misie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave boli aj literárne pamiatky. Najvýznamnejšiu časť tvorby Konštantína predstavujú preklady. Ešte pred príchodom na Veľkú Moravu preložil nielen perikopy, rituál, breviár, ale aj občiansky zákonník Zákon sudnyj ľjudem, ktorý je spoločne s Nomokanónom (cirkevný právny poriadok) najstarším slovanským právnym spisom. 

C+M

Zákonník a Ekloga

Zákon sudnyj ľjudem upravuje vtedajšie rodinné, občianske a trestnoprávne vzťahy. Lingvistické dôkazy jednoznačne hovoria o tom, že zákon je právnou pamiatkou, ktorej autorom bol Konštantín. Vzorom pre vypracovanie zákonníka bol byzantský zákonník Ekloga, ktorý vydal cisár Lev III. Ekloga bola napísaná v gréckom jazyku, vychádzala z rímskeho právneho systému a ovplyvnili ju aj kresťanské tradície. 

Články

Veľkomoravský civilný zákonník je rozdelený do 32 článkov. Ide o zmiešaný typ zákona, pretože okrem ustanovení súkromnoprávneho charakteru v ňom môžeme nájsť aj ustanovenia verejnoprávneho charakteru.  

Cirkevné právo a občiansky zákonník

O zákonníku môžeme povedať, že aplikoval normy cirkevného práva na svetskú spoločnosť, podporoval evanjelizáciu, na základe kresťanských princípov ochraňoval rodinu, majetok, dôstojnosť, upravoval napr. aj procesné pravidlá pri spáchaní nejakého deliktu. Často boli niektoré cirkevné tresty veľmi ťažko realizovateľné, napr. pokánia na 15 rokov…

Spôsob spracovania zákonníka dosvedčuje fakt, že dopĺňal už existujúci právny poriadok na našom území, ktorý fungoval na princípoch obyčajového práva.

Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo by nám prikazoval zákon a aké tresty by nás čakali, ak by sme sa previnili voči zákonu v časoch Veľkej Moravy:

Zákon sudnyj ľjudem(úryvky)

Článok 1.

Pred každým zákonníkom sa je potrebné zmieniť o Božej pravde…

Článok 2.

V každom spore, žalobe a udaní treba dodržať, aby knieža a sudca neprijímali udanie bez vypočutia mnohých svedkov…

Článok 3

O koristi. Kto sa vydá proti nepriateľovi do boja, má sa vystríhať všetkých zlých slov a skutkov…Lebo pomoc od Boha dostávajú tí, čo majú rozvážne srdcia…

Článok 4

Kto má vlastnú manželku a zhreší s otrokyňou, ak sa tento prečin potvrdí, je potrebné, aby ju knieža tejto krajiny predal do inej krajiny a suma získaná za ňu sa má rozdeliť medzi chudobných…Odsúdení sú povinní nejesť nič okrem chleba a vody po sedem liet.

Článok 6

Kto sa dopúšťa smilstva s rehoľníčkou, tomu podľa svetského zákona odrežú nos, podľa cirkevného nech sa mu uloží pätnásťročné pokánie.

zakonnikČlánok 7a

Počet svedkov nech je jedenásť alebo viac ako tento počet.

Článok 13

Kto má dve manželky, nech vyženie tú, ktorú si vzal neskôr aj s deťmi. Potom nech ho zbičujú a kajá sa sedem rokov.

Článok 16

Nikto nech neodvádza násilím z chrámu toho, kto sa v ňom uchýli…

Článok 20

Svedkovia z počutia nech nesvedčia a nech nehovoria…

Článok 22

Ak si niekto požičia koňa na cestu do iného miesta alebo ho pošle a stane sa, že sa kôň poraní alebo umrie, musí požičiavateľ odškodniť majiteľa koňa.

Článok 27

Kto mŕtvych v hrobe zoblieka, nech je potrestaný…

Niektoré pravidlá sú možno pre našinca trochu divné, ale svojho času boli vysoko vážené. 

_________________________________

Autorka: Daniela Čižmárová

Zdroj:

Ličková, Dana. Zákon sudnyj ľjudem – najstaršia veľkomoravská právna pamiatka. In Historická revue. ISSN I335-6550, 2012, vol. XXIII, no. 6, s.30-34

Sedlák, Imrich. Dejiny slovenskej literatúry I. Martin: Matica slovenská, 2009.596s.

Obrázky: znojemskarotunda.cz, k213.files.wordpress.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.