Nemci v Čechách a ich vyhnanie

knihaPredmetnom dnešného článku bude snaha ozrejmiť čitateľom spolužitie Nemcov a Čechov počas existencie československého štátu, no priblížime si tiež následné povojnové vysídlenie Nemcov.

Začiatky nemeckého osídlenia v Českých krajinách

Nemecké osídlenie na území Čiech začalo v 12-13. storočí. Jeho účelom bola snaha vtedajších českých panovníkov osídliť pohraničné hornaté územia, keďže českí a moravskí obyvatelia sa sústreďovali hlavne v strede krajiny, kde boli výhodne oblasti pre poľnohospodársku činnosť a podobne. Spolužitie bolo zo začiatku harmonické, no v neskorších storočiach pribúdali problémy a dané národy sa odcudzili. Vyvrcholilo to hlavne počas 19. storočia, kedy sa začala formovať občianska spoločnosť vo vtedajších štátoch.

Formovanie Československa

Snahám o oddelenie Čiech, Moravy a časti Sliezska Nemci kládli tvrdý odpor a požadovali podľa zásad, ktoré sformuloval na konci 1. svetovej vojny americký prezident W. Wilson, právo na sebaurčenie. Niektoré zdroje uvádzajú, že pôvodný plán vtedajšej českej reprezentácie (T. G. Masaryka a E. Beneša) bol vytvoriť nový československý štát na zásadách, aké fungujú vo Švajčiarsku, kde majú jednotlivé subjekty – kantóny, ktoré ho tvoria, pomerne veľkú mieru samostatnosti. To sa sľubovalo aj predstaviteľom vtedajšej nemeckej menšiny. Táto informácia sa spomína v niekoľkých textoch (http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-masarykovi-sudetsti-nemci-dbb/p_spolecnost.aspx?c=A121101_234740_p_spolecnost_wag, Psywar 1938  – J. J. Duffack) a skutočne to mohla byť jedna z ciest, ako by sa Nemci ľahšie vžili s novým štátom a Hitlerove myšlienky by u nich nemuseli nájsť pochopenie. Mali však pomerne veľké menšinové práva – dokopy 5000 škôl, možnosť komunikovať s úradmi vo vlastnej reči a podobne.

publikaciaČeskoslovensko

Z celkového počtu obyvateľstva 13.613.000 bolo Nemcov viac než 3 milióny. Čo sa týka ich vzťahu k danému štátu, tak to bývalo rôzne. Existovalo veľa tých, čo sa s existenciou nového štátneho útvaru nikdy nezmierili, no niektorí ho prijali ako fakt. Problémom bolo napríklad to, že dlhý čas nemali primerané politické zastúpenie. Neskôr sa to zmenilo a ich umiernenú časť zastupovala hlavne Nemecká sociálno-demokratická strana pod vedením Wenzela Jakscha. Po nástupe svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne postihla tieto kraje, sa to zmenilo. Sociálni demokrati začali strácať na svojej podpore a obyvatelia sa radikalizovali. Táto situácia nahrávala K. Henleinovi a jeho Sudetonemeckej strane (Sudentendeutsche Partei). Ako to dopadlo, všetci vieme… Na nátlak veľmoci ČSR odstúpilo a neskôr bola obsadená celá republika. Slovensko a Podkarpatská rus sa oddelili a na zvyšku bol vyhlásený nemecký protektorát Čechy a Morava.

Názory exilovej reprezentácie

V londýnskom exile sa názory na to, čo bude s nemeckou menšinou po vojne, rôznili. Hlavne prezident E. Beneš pripúšťal, že niektorí Nemci určite budú musieť byť odsunutí, no stále predpokladal, že po vojne ich časť doma zostane. Zo začiatku presadzoval program, ktorý počítal s tým, že časť bude presunutá, časť dostane samosprávu v niektorých župách… Dokonca pripúšťal aj určite korekcie predmníchovských hraníc – zbavenie sa niekoľkých území, kde daná národnosť tvorila viac než 50 %. Podľa predstav exilového ministra obrany Ingra z roku 1941 malo ísť o tieto kraje: Ašsko-Chebský, Šluknovský, Frýdlantský, Broumovský, Frývaldovský a Osoblažský…

Ohľadom žiadosti o zbavenie sa všetkých jej príslušníkov uviedol 18. novembra 1940  vo svojom pláne pre Ústredné vedenie domáceho odboja (UVOD) toto:

1: ,, … Tento plán bude míti pak tyto další důsledky: Nesmíme míti neuskutečnitelné naděje, že je možno zničit nebo vyhnat tři miliony Němců, jak se někteří u nás naivně domnívají. Je však možno a nebo počítati s odchodem nebo vyhnáním celých statisíců kompromitovaných nacistických Němců a nuceným přesídlením dalších statisíců Němců z krajů výše naznačených do tří německých žup nebo do Rakouska a Německa. Ale přesídlení to sotva bude moci o mnoho přesáhnouti celkový počet jednoho milionu. A to by byl už ohromný úspěch a veliké zajištění našeho státu a vývoje vnitřního našeho národního území.

cesi a nemci1No ale domáci odbojári boli radikálne proti tomu. Organizácie ako napríklad Obrana národa požadovali spravodlivú odplatu a radikálne vyhnanie všetkých Nemcov. Dôkazom toho je napríklad správa, ktorú do Londýna poslal člen Obrany národa plukovník Jozef Balabán 13. decembra 1940:

2: ,,Těšíme se na loučení s drahými pinselíky. Řezat se bude, aby ty tři vámi vymyšlený a zatracený župy, pro něž by vás zde roztrhali, byly zřízeny někde u Berlína. Na shledanou v ČSR – bez žup.

Trochu miernejšie, ale podobne reagovala aj správa, ktorú zaslal ÚVOD exilovej reprezentácii 19.12.1940:

3: ,,Je nutno, aby naši Němci byli uznáni za naši vnitřní věc. Stačilo by, aby válečným cílem spojenců bylo obnovení ČSR bez dalších výhrad. Udržení historických hranic považujeme za nezbytnost, i když v nich zůstane část Němců. Avšak s vytvořením tří velkých německých žup nemůžeme souhlasit.Znamenají opět nebezpečí „uzavřeného území“. Dali bychom tím mlčky souhlas, aby se dříve či později od státu odtrhly. Navrhujeme nesouvislá a smíšená území za posunutou hranicí etnografickou. S podstatným zmenšením počtu našich Němců počítáme. Také se sekvestrací jejich majetku a odnětím hospodářských pozic. Všechny tyto úkoly a obsazení historických hranic budou provedeny revoluční akcí u nás, ovšem také s vaší pomocí.

Nakoniec sa sformovali ohľadom Nemcov dve programy:

Minimálny: Tak ako si predstavoval E. Beneš… Zbaviť sa aspoň milión Nemcov, prípadne spraviť nejaké korektúry hraníc.

Maximálny: Obnoviť ČSR v historických hraniciach a vysťahovať všetkých Nemcov.

No treba zdôrazniť, že časom sa aj Benešove názory vyvinuli tak, aby sa ani tzv. maximálny program zásadne neodmietal, no pochyboval, či ho bude možne presadiť. To viedlo postupne k čoraz väčším rozporom s W. Jakschom, s ktorým sa preto (a napríklad aj pre kritiku odbojových predstaviteľov kvôli jednaniu s predstaviteľom nemeckej menšiny) úplne rozišiel. Taktiež ho odboj kritizoval, že sľúbil nemeckým zástupcom miesto v štátnej rade.

Koniec vojny a obdobie tesne po nej

nemci a cesiPre spomínanú kritiku a zrejme aj pod vplyvom domácej situácie (hlavne po atentáte na Heydricha a s tým spojenými represáliami) začal E. Beneš na konci vojny u mocnosti presadzovať vysťahovanie všetkých Nemcov s výnimkou antifašistov, resp. tých, čo trpeli v dobe okupácie. To sa mu aj podarilo a odsun bol definitívne potvrdený na konferencií spojencov v Postupime v 1945. Okrem odsunu aj všetok ich majetok prepadol v prospech štátu. Výnimka z odsunu bola priznaná antifašistom a ľuďom, čo trpeli počas okupácie alebo preukazovali vernosť ČSR. No ale, museli sami dokázať, že to tak bolo. Niektorí antifašisti odišli sami do Nemecka, ale nepostihli ich majetkové represie. Z určitého pohľadu bol asi najhorší divoký odsun, ktorý sa udial v prvých dňoch po vojne. Zo slovenského územia boli Nemci samozrejme taktiež odsunutí, no tu to prebiehalo o niečo miernejšie (neexistoval tu tzv. divoký odsun).

Z predvojnového počtu viac ako 3 milióny tu v roku 1947 odstalo asi len  240.000 Nemcov.

Záver

Vysídlenie Nemcov bola z dnešného pohľadu samozrejme veľmi tragická udalosť. No vo vtedajšej atmosfére sa to dalo pochopiť. Historici nemajú radi uvažovanie typu „čo by bolo, keby…“, no cesta švajčiarskeho modelu alebo možno nejaký iný druh autonómie mohol byť smer, ako sa tomu vyhnúť. Nemci by sa možno viac identifikovali s novým štátom a 30-te roky mohli vyzerať úplne ináč. Toto sa ale už nikdy nedozvieme.

Autor: Tomáš Karľa

Zdroje:

1. http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-masarykovi-sudetsti-nemci-dbb-/p_spolecnost.aspx?c=A121101_234740_p_spolecnost_wag

2. Historie.cs (http://www.csfd.cz/film/253230-historie-cs/)

3. http://www.fronta.cz/dotaz/vyvoj-planu-odsunu-nemcu

4. http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/dejepis/59063/?print=1

Citáty:

1, 2: http://www.fronta.cz/dotaz/vyvoj-planu-odsunu-nemcu

Obrázky: ebay.com, alterego.sk, kosmas,cz, academia.cz

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.