Objav minojskej kultúry

Počas pátrania po reálnom základe mýtu o Minotaurovi boli na Kréte objavené stopy po zabudnutej civilizácii aj najstarších písmach v Európe. Čo všetko nám nález v Knósosse prezrádza, akým spôsobom sa k nemu archeológovia dostali a aké záhady odkrýva?

Môže byť pôvod gréckych príbehov skutočný?

Britský archeológ Arthur Evans (1851-1941) bol synom archeológa a geológa Johna Evansa (1823-1908) a už v mladosti prejavoval veľký záujem o grécku mytológiu, z ktorej si najviac obľúbil hrdinu Tézea, pokoriteľa bájneho Minotaura. Po dobrodružnej výprave v balkánskych krajinách začal pracovať ako kurátor Ashmoleovho múzea pri univerzite v Oxforde, kde sa špecializoval na starožitnosti a študoval dávnu históriu.

V polovici 19. storočia sa všeobecne verilo, že kolískou západnej civilizácie bolo antické Grécko, pred ktorým v Európe neexistovala vyspelá spoločnosť. Prvé nálezy, ktoré túto teóriu začali vyvracať, boli objavy, ktoré realizoval nemecký archeológ Heinrich Schliemann (1822-1890). Ten našiel na území dnešného Turecka stopy po legendárnej Tróji známej z Homérových eposov a začala sa vynárať myšlienka, že niektoré grécke mýty mohli byť založené na skutočných udalostiach.

Schliemann neskôr viedol aj vykopávky v gréckych Mykénach, kde objavil kráľovské hrobky plné vzácnych artefaktov, vrátane slávnej zlatej masky pripisovanej kráľovi Agamemnónovi. Evansa Schliemannove nálezy fascinovali, zároveň si však uvedomil, že nemecký archeológ sa viac zameral na nález zlata ako rukopisov, ktoré by mohli dokázať, že Mykénčania boli zakladateľmi európskej civilizácie. Arthur Evans sa preto rozhodol nájsť písmo z doby pred Grékmi a objaviť pôvodnú vyspelú európsku kultúru.

Stopy po písme vedú na Krétu

Múzeu, kde Evans pracoval, venoval v roku 1888 miestny kňaz svoju zbierku starých pečatných kameňov, ktoré zakúpil na trhoch po celom Grécku. Niektoré mali pochádzať z okolia Mykén, kým iné z ostrova Kréta. Pri ich skúmaní si Evans uvedomil, že kamene pokrývajú drobné piktogramy, ktoré mohli predstavovať dosiaľ neznáme písmo. Počas cesty do Ríma sa tiež dozvedel, že podobné kamene nachádzali grécki farmári hlavne v lokalite zvanej Knóssos, ktorá bola spájaná s mýtmi o Minotaurovi.

Evans si tak uvedomil, že by mohol súčasne rozlúštiť záhadu Minotaurovho labyrintu aj písma z obdobia pred klasickým Gréckom. Vydal sa do Atén, kde nakúpil na trhu viac pečatných kameňov z Kréty zobrazujúcich piktogramy zvierat aj abstraktné symboly v skupinách podobne ako egyptské hieroglyfy. Skúmaním kameňov sa Evans zaoberal šesť rokov, kým navštívil lokalitu Knóssos na Kréte.

V Knóssose začal Evans v roku 1893 realizovať amatérske vykopávky a rýchlo odhalil pod zemou steny posiate symbolmi, ktoré boli v niektorých prípadoch totožné so symbolmi na pečatných kameňoch, ku ktorým sa dostal. Uvidel tiež znak dvojitej sekery zvanej labrys, ktorá bola významným symbolom starovekého sveta a nazdával sa, že výraz labrys sa nápadne podobal na slovo labyrint. Evans preto nepochyboval, že je v Knóssose na stope Minotaurovho labyrintu.

Aby mal na nálezisko neobmedzený prístup, poveril miestneho agenta kúpou pozemku a vrátil sa do Oxfordu. Cestou nakúpil viac pečatných kameňov a už dokázal identifikovať vyše 80 rôznych znakov, ktoré však zrejme predstavovali dve verzie prvého písma v Európe. Zatiaľčo niektoré kamene obsahovali piktogramy zobrazujúce zvieratá a objekty, ďalšie boli lineárnym radom abstraktných symbolov pripomínajúcich abecedu. Podobné písmo mohlo predchádzať to grécke o tisíce rokov a Evans chcel zistiť, či možno mykénsku kultúru považovať za kolísku európskej civilizácie.

Čo odhalili nálezy v Knóssose?

Koncom 19. storočia panovali na Kréte boje za nezávislosť od Osmanskej ríše, Evansovi sa však v roku 1896 podarilo získať štvrtinový podiel v Knóssose a neskôr odkúpil s finančnou podporou svojho otca aj zvyšok pozemku. Osmanskí vojaci opustili Krétu v septembri 1898 a Arthur Evans sa tak už mohol naplno venovať vykopávkam.

Evans sa na Krétu vrátil na jar 1900 a čoskoro sa k nemu na jeho žiadosť pridal škótsky archeológ Duncan Mackenzie (1861-1934), ktorý strávil niekoľko rokov na náleziskách po celom Grécku a dobre poznal miestny jazyk aj kultúru. Spoločne najali robotníkov a začali sa oficiálne vykopávky, ktoré viac odkryli steny, na ktoré Evans narazil ešte v roku 1893 a čoskoro našli veľkú nádobu plnú popísaných hlinených dosiek.

Mnoho z nádejných dosiek zdobilo písmo pripomínajúce symboly na pečatných kameňoch, zároveň sa však tieto znaky zdali byť vyspelejšie. Evans ho označil ako lineárne písmo B a uvedomil si, že bolo oveľa komplexnejšie a že z neho dokázal rozoznať len niektoré symboly. Nález keramiky uľahčil datovanie písma, keďže bola vytvorená v rovnakom štýle ako mykénska keramika, ktorú Schliemann objavil na gréckej pevnine a ktorá pochádzala z obdobia 1400 p. n. l.

Evans predpokladal, že Mykénčania vytvorili na Kréte rozvinutú kultúru a čoskoro objavil ďalšie hlinené tabuľky, ktorých písmo sa ale zdalo jednoduchšie a staršie, preto ho označil za lineárne písmo A. Domnieval sa, že objavil tri štádiá písma vo forme pečatných kameňov, písma A a písma B, ktoré mala vytvoriť najstaršia európska civilizovaná spoločnosť.

Robotníci na Knóssose postupne odkryli  pozostatky nástennej maľby s viditeľným býčím kopytom aj kamenný trón vytesaný do skaly, ktorý podľa Evansa mohol patriť Mínoovi. Zo zeme sa časom vynárali kaskádovité schodiská, hlboké komnaty, akvadukty aj systém dlhých chodieb pripomínajúci labyrint. Neskôr pribudla vápencová freska zúriaceho býka v životnej veľkosti s vyplazeným jazykom. Evans bol presvedčený, že objav chodieb, fresky býka a trónu dokazoval, že mýtus o Minotaurovom labyrinte má reálny základ.

Svet spoznáva minojskú kultúru

Evans sa spočiatku nazdával, že skúma sídlo Mýkeňanov, ako však práce v Knóssose postupovali, uvedomil si, že objavil ešte staršiu spoločnosť, ktorú označil za minojskú kultúru na počesť mýtického kráľa Mínoa. Vyspelá spoločnosť sa začala rozvíjať približne od roku 2700 p. n. l., teda stovky rokov pred Mykénčanmi a neskôr klasickými Grékmi.

Za svoje zásluhy v oblasti archeológie získal Evans v roku 1911 rytiersky titul a už ako Sir Arthur Evans vylepšoval svoje teórie o Kréte. Prišiel k záveru, že Minojci pravdepodobne len uctievali býka, ktorý bol súčasťou ich náboženstva a že mladí Aténčania do Knóssosu nechodili, aby boli obetovaní Minotaurovi, ale aby podstúpili rituál dospievania. Podľa neskorších archeológov nebola hlavná budova v Knóssose kráľovským palácom, ale kňažským chrámom, v ktorom boli uctievaní bohovia pre zabezpečenie bohatej úrody.

Po Evansovej smrti v roku 1941 filológovia Michael Ventris (1922-1956) a John Chadwick (1920-1998) v rokoch 1951-1953 rozlúštili lineárne písmo B, teda vyspelejšie písmo z hlinených tabuliek nájdených na Kréte. Zistili, že ide o prepracovaný systém písma s takmer dvesto znakmi, prostredníctvom ktorých sa zaznamenával majetok miestnych ľudí a ich vzťah ku chrámu v Knóssose. Evans predpokladal, že písmo patrilo minojskej kultúre, v skutočnosti však bolo mykénske a predstavovalo rannú formu gréckeho jazyka, ktorá bola minimálne o 400 rokov staršia než grécka abeceda.

Súčasní historici sa domnievajú, že minojská kultúra začala na Kréte upadať okolo roku 1450 p. n. l., kedy na ostrov prišli z pevniny Mykénčania a našli lineárne písmo A, ktoré Minojci používali po celé storočia. Prvotné piktogramy a znaky vyryté do pečatných kameňov sa tak postupne vyvinuli do uceleného textu v riadkoch lineárneho písma A, ktoré dodnes nie je rozlúštené a z ktorého neskôr vzniklo lineárne písmo B. Objavy na Kréte dokazujú, že Minojci písali už stovky rokov pred Mykénčanmi a vyše tisíc rokov pred klasickými Grékmi. Európska civilizácia tak skutočne nemala pôvod v antickom Grécku alebo Mykénach, ale v minojskej kultúre doby bronzovej, ktorú pre svet objavil Sir Arthur Evans. 

_______________

Autorka: Monika Nosková

Zdroj: dokumentárny seriál Lovci záhad (Pátrání po Minotaurově labyrintu E08 II.)

Obrázok: wikipedia.org/wiki/Min%C3%B3tauros#/media/S%C3%BAbor:Minotaur.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.