Pavol Jozef Šafárik a otázka slovenského národa

Šafárik bol slovenským básnikom, historikom, etnografom, slavistom a univerzitným profesorom. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky, a Slovákov spájal s českým národom.

Narodil sa v roku 1795 v rodine kobeliarskeho evanjelického farára v Gemeri. Používal tri formy svojho mena: Safáry, Šafařík a Šafárik.

Šafárik vo svojej koncepcii česko-slovenskej vzájomnosti začleňoval možnosti a ciele formovania slovenského národa do československého celku, pričom si všímal výdobytky a úsilia českého obrodenia.

Otázkami spisovného jazyka Slovákov sa začal intenzívnejšie zaoberať až v prvých rokoch svojho pobytu v Prahe. Podľa neho je správna ,,prostredná cesta“ v používaní češtiny, lebo ani slovenská ľudová reč nie je veľmi vzdialená od spisovného českého jazyka. Vychádzal z predstavy, že slovenský jazyk vedľa českého tvorí samostatné slovanské nárečie.

Neodvážil sa však k reformovaniu slovenčiny, lebo podľa neho by bolo nerozumné odtrhnúť slovenskú literatúru od českej, pretože by to mohlo viesť k postupnému odumieraniu slovenského kmeňa a jeho jazyka.

V Šafárikovom chápaní slovanstva sú zahrnuté základné tézy Kollárovej koncepcie slovanskej vzájomnosti, no svojím vnímavým pohľadom videl vnútornú diferencovanosť, odlišnosti a vývinové tendencie v slovanskom celku. Týmto sa stal spojovacím článkom medzi staršou osvietenskou inteligenciou, pridŕžajúcou sa biblickej češtiny, a štúrovskou radikálnodemokratickou inteligenciou, ktorá urobila rozhodný krok pri osamostatňovaní sa slovenského národa.

Po uzákonení štúrovskej spisovnej slovenčiny sa Šafárik už menej venoval slovenskej otázke, pretože sa stotožnil so štúrovskou generáciou a ich aktivitami.

______________

Autor: Rado Hoppej

Zdroj:  Slovensko 4: Kultúra – II. Časť. Bratislava, 1980. s. 49 – 50

Obrázok: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Pavel_Jozef_Safarik.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.