Penny Black

Za najpodstatnejšiu inováciu v oblasti poštového styku je možné považovať zavedenie poštových známok. Človek, ktorému sa tento zámer podarilo zrealizovať, bol Angličan Rowland Hill. Ten dňa 6. januára 1837 publikoval brožúru s názvom Poštová reforma; jej dôležitosť a uskutočniteľnosť (Post office reform; its importanceand practicability), ktorej podstata spočívala v návrhu na zavedenie jednotného poštovného poplatku vo výške jednej penny za list do hmotnosti polovice unce (1 unca – 28,35 gramov) bez ohľadu na prepravovanú vzdialenosť.

Povinnosťou odosielateľa bolo vyplatiť poštovné vopred prostredníctvom papiera takej veľkosti, aby naň bolo možné odtlačiť poštovú pečiatku. Rubová strana papiera mala obsahovať lep, po navlhčení ktorého by ho bolo možné nalepiť na odosielanú zásielku. Spomínaný kúsok papiera bol pomenovaný ako poštová nálepka (Post Office Label). Rowland Hill kalkuloval s tým, že zníženie ceny za odosielanie povedie k zvýšenému počtu odosielaných správ. Myšlienka zníženia poplatkov smerujúca k zvýšeniu obratu sa nakoniec ukázala ako správna. Navrhovaná reforma vstúpila do platnosti dňa 10. januára 1840.

Rowland Hill bol prijatý do štátnych služieb a z príkazu vlády sa ujal realizácie poštovej reformy. Zavádzané známky mali obsahovať výraznú kresbu, ktorú by v prípade pokusu o falšovanie nebolo ľahké napodobniť. Výsledkom súťaže o dizajn prvej poštovej známky bolo niekoľko stoviek návrhov. Žiaľ ani jeden z nich však prísnu porotu nedokázal uspokojiť. Predlohou pre prvú známku sveta sa preto stala pamätná medaila s portrétom kráľovnej Viktórie, vyrazená v roku 1837. Čierna známka nesúca podobizeň kráľovnej Viktórie v hodnote jednej penny získala priliehavý názov – Penny Black. Známka bola uvedená do predaja v Londýne dňa 1. mája 1840. Oficiálne sa však začala používať až o päť dní neskôr.

Penny Black bola tlačená v hárkoch, pričom jeden hárok obsahoval dvestoštyridsať kusov tejto známky (20 vodorovných riadkov po 12 kusov známok, čiže jeden hárok bolo možné zakúpiť za jednu libru, ktorá sa až do roku 1971 delila na 240 pencí). Vydanie svetovo prvých poštových známok oslovilo i samotnú kráľovnú Viktóriu, ktorá nariadila, aby portrét na známkach nebol počas jej doby vládnutia menený. A tak britská kráľovná na známkach nestarla. Ako každá novinka, aj Penny Black mala svoje nedostatky. Hneď prvým bola skutočnosť, že červená farba určená k jej znehodnocovaniu bola z povrchu známky ľahko zmývateľná a známka po jej zmazaní mohla byť opakovateľne používaná. K znehodnocovaniu známok bolo preto nariadené používať sýtu čiernu farbu. Ani to však neodradilo jednotlivcov, ktorí začali použité známky rozstrihávať, neopečiatkované časti skladať k sebe a opätovne lepiť na listy. Od roku 1858 sa kvôli tomu začali do všetkých štyroch rohov známky tlačiť písmená zodpovedajúce polohe umiestnenia známky v tlačovom hárku. Po zavedení tohto opatrenia bol zámer vyhľadať dve použité známky s rovnakým označením prakticky neuskutočniteľný. Používanie poštových známok po vzore Veľkej Británie postupne zaviedli aj mnohé ďalšie krajiny sveta.

A ešte čosi. V roku 1847 írsky vynálezca Henry Archer vytvoril prototyp zariadenia určeného na perforovanie papierových hárkov. Archerovo zariadenie bolo po dobu šiestich rokov vylepšované a v roku 1853 úspešne prešlo všetkými požadovanými skúškami. Perforáciou známkových hárkov vznikajú súvislé rady otvorov. V miestach perforácie je možné jednoduchým spôsobom známky oddeľovať. V dôsledku perforácie vznikajú na okrajoch poštových známok zúbky. V roku 1854 sa Archerovo perforačné zariadenie začalo používať pri výrobe britských poštových známok. Až do tejto doby pracovníci britskej pošty museli pri oddeľovaní známok používať klasické nožnice. Takéto známky zvyknú filatelisti označovať ako známky strihané. K vydávaniu zúbkovaných známok postupne prikročili aj ostatné krajiny a perforovanie tlačových listov pri výrobe známok sa využíva aj v súčasnej dobe.

_____________

Autor: Ján Bocan

Obrázok: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Penny_black.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.