Petronia – prvá manželka rímskeho cisára Vitellia

Petronia – dcéra Publia Petronia a Plautie (bohatý rod Petroni) – ilustračné foto

Dvaja možní otcovia

Od Suetonia vieme len to, že jej otec bol bývalým konzulom. Z jej mena vyplýva, že pochádzala z bohatého a vplyvného rodu Petroniov, ktorý má zrejme etruský pôvod. Petronia môže byť dcérou Gaia Petronia Pontia Nigrina alebo Publia Petronia. Gaius Peetronius Nigrinus bol konzulom v roku 37 a do rodu Petroniov ho adoptovali. Pravdepodobnejším otcom Petronie je však Publius Petronius, ktorý bol zastupujúcim konzulom v roku 19. Publius Petronius bol ženatý s Plautiou, dcérou Aula Plautia (takisto zastupujúceho konzula v roku 1). Plautia s Publiom Pertroniom mali pravdepodobne tri deti. Ich prvým synom mohol byť Publius Petronius Turpilianus (18- 68), konzul v roku 61, a druhým Gaius Petronius (žil medzi rokmi 27 -66), známy ako „arbiter- sudca vkusu“ za Nerona, pravdepodobne literát a autor satirického románu Satyricon. Tretím dieťaťom mala byť práve Petronia. Jej otec Petronios si prešiel niekoľkými funkciami. Po prvé to bola funkcia augura – člena kňazského kolégia pozorujúceho znamenia z vtáctva. Nasledovala už spomínaná funkcia konzula a neskôr sa zhostil roly správcu provincie Asia. Do života Petronie však asi najviac zasiahla otcova funkcia správcu Sýrie v rokoch 39- 42, keď v nej vystriedal Lucia Vitellia, otca svojho budúceho zaťa Aula Vitellia.

Prvý manžel – budúci cisár Vitellius

Petronia sa stala manželkou Aula Vitellia v čase, keď nikto ani v najmenšom nečakal, že by sa mohol stať cisárom. Napriek tomu to bolo spojenie dvoch politicky vplyvných a zámožných rodín Ríma. Vzali sa pred rokom 40  a rozviedli v polovici päťdesiatych rokov. Teda boli manželmi v čase, keď Vitelliov otec Lucius patril k najvplyvnejším senátorom Ríma, pričom zabezpečil aj svojmu synovi rozmanitú a úspešnú kariéru. Vďaka nemu dosiahol všetky čestné úrady v Ríme (questor, praetor či konzul) ako veľmi mladý, vždy v dolnej možnej vekovej hranici. Vychádzal veľmi dobre s cisárom Caligulom, a to vďaka spoločnej záľube pretekov na vozoch. Priateľstvo nadviazal následne aj s cisárom Claudiom. S peniazmi, ktorými on a aj jeho rodina disponovala, však nevedel narábať. Podľa všetkých dobových historikov Tacita, Suetonia i Cassia Dia bol márnotratný. Peniaze rozhadzoval a jeho najväčšou slabosťou bolo jedenie a pitie. Nevedel si odoprieť bohaté a nákladné hostiny.

Práve peniaze sa stali kameňom úrazu vo vzťahu Petronie a Vitellia. Tiež vdaka otcovi disponovala veľkým majetkom, avšak uvedomujúc si manželove slabiny, odmietla mu poskytnúť prístup k svojim peniazom . Univerzálnym dedičom Petronie a jej otca sa stal jej a Vitelliov syn Aulus Vitellius Petronianus, o čom svedčí aj jeho meno.

Syn Aulus Vitellius Petronianus

Nevieme, kedy sa narodil, ale vieme, že zomrel veľmi mladý pravdepodobne rukou svojho otca. Od Suetonia sa dozvedáme, že bol na jedno oko slepý a zomrel na otravu jedom. Vitellius sa obhajoval tým, že ten jed bol pôvodne určený jemu a vlastný syn ho chcel zabiť. Na poslednú chvíľu si to však podľa budúce cisára Petronianus rozmyslel a pod vplyvom výčitiek sám ten jed vypil. Táto veria je však kvôli nízkemu veku málo pravdepodobná. Na vzťahoch k synovi sa ukázalo, aké napäté vzťahy boli medzi Petroniou a Vitelliom. Petronia urobila zo svojho syna aj svojho dediča a dala si podmienku, že Vitelius nebude naňho vplývať. Práve toto mohol byť dôvod, prečo sa nakoniec uchýlil k jeho vražde. Zrejme po Petronianovej smrti sa manželia rozviedli.

Druhý  manžel – Cornelius Dolabella

Po rozvode sa Petronia druhýkrát vydala za príbuzného bývalého cisára Galbu Cornelia Dolabellu. O ich manželsve nič bližšie nevieme. Dolabella sa v prameňoch spomína ako obeť príbuzenstva s Galbom. Keď nastúpil po Galbovi na trón Otho, tak sa ním cítil ohrozený. Preto ho vyhostil z Ríma na základe inštitútu libera custodia, teda vyhnanstva bez väzenia. Pozval ho do kolónie Aquinum. Po smrti Othona sa odvážil vrátiť do hlavného mesta a mestský praefect bol náchylný ho omilostiť, ale pod vplyvom svojho brata, a hlavne švagrinej Triarie, sa ním cítil ohrozený aj cisár Vitellius. Z toho dôvodu  si s manželom svojej bývalej manželky dohodol stretnutie a dal ho zabiť.

Syn Dolabellu a Petronie, Servius Cornelius Dolabella Petronianus, sa stal  konzulom v roku 86. Samotná Petronia sa po smrti svojho druhého manžela stratila v úzadí a viac informácií o nej nám pramene neponúkajú.

____________

Autorka: Zuzana Szabóová

Zdroje:

  1. Edície dobových prameňov

CASSIUS DIO: Lucius (Claudius) Cassius Dio (Cocceianus). Rómaiké historiá. In Loeb Classical Library, 9 volumes, Greek texts and facing English translation, prel Earnest Cary. Cambridge, Massachsetts : Harvard University Press, 1914-1927. Dostupné na internete http://penelope.uchicago.edu/thayer/e/roman/texts/cassius_dio/home.html (Videné 31.1. 2017 

SUETONIUS: Gaius Suetonius Tranquillus. De Vita Caesarum In Životopisy rímskych cisárov, prel. Etela Šimovičová. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2010, 312 s. ISBN 978-80-8061-427-0.

TACITUS : Publius Cornelius Tacitus.  Historiae. In Tacitus  tacitus Z dějin císařského Říma, pre. Václav Bahník  — Antonín Hartmann  – Antonín Minařík ,Praha : Svoboda 1976, 476 s. nemá ISBN.

  1. Knihy

LIGHTMAN,M – LIGHTMAN,B. A to Z of ancient Greek and Roman women. New York: Facts On File, 2008, 398 s. ISBN  978-0816031122

SMITH, W.  Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology: Abaeus-Dysponteus. Londýn: 1844. NEMÁ ISBN,

  1. Internet:

Aulus Vitellius: Vitellius Livius. org [cit. 2017 03.27.] [cit. 2017 03.25.] [cit. 2017 03.27] Dostupné na internete: http://www.livius.org/articles/person/vitellius/?

Gnaeus Cornelius Dolabella (Verwandter Galbas) [online] Wikipedia, Die freie Encyklopädie.[cit. 2017 02.12.] Dostupné na internete: https://de.wikipedia.org/wiki/Gnaeus_Cornelius_Dolabella_(Verwandter_Galbas)

Publius Petronius (Augur) [online] Wikipedia, Die freie Encyklopädie.[cit. 2017 03.30.] Dostupné na internete: https://de.wikipedia.org/wiki/Publius_Petronius_(Augur)

Vitellius Wikipedia, the free encyclopedia. [cit. 2017 03.25.] Dostupné na internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitellius

Obrázok: crystalinks.com/RomeWomen3.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.