Slovanské sídla na území východného Slovenska

Slovania boli pri hľadaní miest, ktoré by boli vhodné na usadenie sa, veľmi obozretní. Usádzali sa na nížinách (ktoré by im poskytovali potravu z rýb), v okolí rybníkov a močarísk, prípadne v blízkosti riek. Práve močaristé miesta im poskytovali ochranu pred prípadnými nepriateľmi a nástrahami existujúcimi mimo ich občiny. Ochranu im poskytovali aj hornaté oblasti, ku ktorým môžeme zaradiť aj východné Slovensko. V severných častiach východného Slovenska tiekli rieky pomedzi vysoké hory, v južných častiach našli spomínané močariská. Pozrime sa spoločne na niektoré regióny východného Slovenska a odkryme spoločne tajomstvá našich predkov.

Abovský región

V tomto článku si priblížime región Abova a dediny nachádzajúce sa v tomto regióne, ktoré sú významné náleziskami slovanských hradísk a sídel.

Veľkomoravské osídlenie sa ukazuje najhustejšie v oblasti južne od Košíc (pri Barci, Nižnej Myšli, Seni, Milhosti a ďalej pokračujúc až na územie Maďarska).

sidla Abov

Barca

Barca patrí medzi najstaršie sídla (dnes je to mestská časť) v oblasti Košíc. Pôvodné pomenovanie Barce bolo Hradištná, lebo sa tam nachádzalo slovanské hradisko, a to nad potokom Myslavka. V blízkosti tohto potoka boli objavené na dvoch miestach stopy po osídlení z doby kamennej (okrem nálezov z tohto obdobia to boli aj nálezy z doby bronzovej a z doby rímskej). Okrem iného sa tu našlo aj slovansko-avarské pohrebisko pochádzajúce asi zo 7. – 8. storočia.

Krásna nad Hornádom

Práve tu sa pri čistení rieky Hornád našiel meč pochádzajúci z veľkomoravského obdobia, ktorý bol franského pôvodu. Boli tu nájdené aj základy zvláštnej starobylej rotundy veľkomoravského typu.

Myslava

V oblasti Košíc sa stretávame so staroslovanskými názvami osád ako Bohdanovce (od mena Bog-dan), Milhosť (od mena Mil-gosť), Bohuslav (od mena Bogo-slav) a mohlo by to tak byť aj s názvom Myslava (od mena My-slav). Starí Slovieni dávali podriadeným osobám mená ako Zub, Dub, Čuda. Ľuďom na vyšších priečkach spoločenského rebríčka dostávali dvoje mien: Voj-tech, Budi-mer atď. Niektorí historici na druhej strane tvrdia, že názvy najstarších osád boli odvodené od názvov potokov a riek. Myslava vraj pochádza od názvu potoka Mysl. Podobnosť nájdeme aj v menách napr. českých kráľov Přemysl  Otakar I. a II., rovnako jedno staropoľské mesto sa nazýva Przemysl. Žeby to bola náhoda?

Nižná Myšľa 

Nižná MyšľaZaujímavý je opäť názov tejto obce, ktorý niektorí historici vysvetľujú buď podľa podobnosti už s vyššie spomínanými českými a poľskými názvami, alebo tvrdia, že názov Myšľa pochádza od slova My-slav, vo význame nejakého kniežacieho mena. Nech už význam názvu tejto obce odvodzujeme od čohokoľvek, jedno však zostáva pravdivé. Fakt, že povodie stredného Hornádu, kde leží aj táto obec, sa nám javí ako najstaršie slovanské osídlenie (už od 6. storočia).

Seňa

Presuňme sa od strednej časti Hornádu južnejšie, kde je z hľadiska slovanského osídlenia významnou obcou práve Seňa. Nachádza sa na veľmi významnej a starej ceste vedúcej popri Hornáde ku Košiciam, zároveň v blízkosti maďarských hraníc. Boli tu zistené nálezy zo staršej doby kamennej, nálezy pilinskej kultúry a nálezy z doby halštatskej. Seňa sa stala dôležitým slovanským sídlom približne v 5. – 6. storočí. Dôkazom významného staroslovanského osídlenie môže byť Starý hrad, ktorý sa nachádzal v blízkosti tzv. Božieho vŕšku, ktorý slúžil ako obetné miesto. Neďaleko sa nachádza Balwankew, čo bola akási stará pohanská modla. Nachádzal sa tu aj posvätný lipový háj, čo svedčí o tom, že niekde v blízkosti tu muselo bývať nejaké slovanské knieža.

Príkladov na slovanské sídla nachádzajúce sa v tomto regióne, ležiacom v blízkosti Hornádu, by sme našli veľmi veľa, čo dosvedčuje iba to, že naši predkovia tu našli ochranu a bezpečie, dostatok vody  i úrodnú zem. Čo viac im mohlo chýbať?

Autorka: Daniela Čižmárová

Zdroj: Macák, J.: Východné Slovensko v dobe veľkomoravskej. Levoča : Polypress, 1998. 159s.

Obrázky: projekty.infovek.sk, hrady.sk 

No Responses

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.