Slovenská tvár normalizácie

Sovietska terminológia rozumela pod pojmom normalizácia návrat k „normálnemu“ stavu, teda k takému režimu, ktorý by zodpovedal sovietskym požiadavkám. V našich podmienkach ide o konkrétny režim, ktorý bol ustanovený po roku 1968. Hlavným cieľom normalizácie bolo obnovenie a konsolidácia plnej kontroly Komunistickej strany Československa nad spoločnosťou, odstránenie akýchkoľvek občianskych aktivít z verejného života a obnovenie sovietskej nadvlády nad Československom.

normalizacia

Normalizácia – Československo – susedné krajiny

Rozdiel medzi našou krajinou a susednými štátmi (Maďarsko a Poľsko) bol v tom, že tieto krajiny prechádzali reformami alebo čiastočnou liberalizáciou režimu, zatiaľ čo režim v Československu  v období 70. a 80. rokov mal charakter zamrznutého posttotalitného režimu. Predstavitelia režimu odmietali akékoľvek politické a ekonomické reformy. Normalizačný režim sa teda stal konzervatívnym. Ideológia bola veľmi silne prítomná v rituáloch režimu a spoločnosť mala pôsobiť ako jednoliata štruktúra. Bol to však iba paradox, pretože samotný režim rešpektoval existenciu rozličných mocenských a záujmových skupín.  

Normalizácia – historický čas

Postoj normalizačnej moci k národnej histórii pramenil zo stagnácie a nehybnosti reálneho socializmu, ktorý vo všeobecnosti predstavoval statickú spoločnosť. Režim sa preto odvolával na „zabudnutie“, ktoré sa malo týkať udalostí roku 1968, minulosti vedúcich predstaviteľov normalizačného režimu a z vedomia ľudí mala zmiznúť aj spomienka na obdobie prvej republiky či nekomunistický protifašistický odboj.

Slovenská tvár normalizácie

Normalizačný režim na Slovensku mal, aspoň na začiatku, aj svoju intelektuálnu tvár. Podporovali ho poprední slovenskí intelektuáli, akými boli Ladislav Novomeský, Miroslav Válek, Vladimír Mináč, Vojtech Mihálik a v konečnom dôsledku aj samotný Gustáv Husák. Podpora normalizácie mala u uvedených intelektuálov rozličnú intenzitu. V tom spočíval rozdiel medzi slovenskou a českou spoločnosťou, kde normalizáciu vo vede a kultúre realizovali z veľkej časti „treťotriedni“ kultúrni protagonisti. Na Slovensku si preto normalizačný režim dokázal dlho udržať podporu značnej časti intelektuálnej a kultúrnej komunity.

Autorka: Daniela Čižmárová

Zdroj: BLAŽEK, P. et al.: Odvaľujem balvan. Bratislava 2013

Obrázok: tyzden.sk

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.