Spišskí Nemci – odsun alebo vyhnanie?

Po 2. svetovej vojne boli spišskí Nemci odsunutí z územia ČSR na základe rozhodnutia Postupimskej konferencie, dekrétov prezidenta Beneša a nariadení SNR. Podobné vysídľovanie sa však dialo na celom území Česko-Slovenska. Kým z legislatívneho hľadiska šlo o zákonom ukotvený a naplánovaný odsun, tak z hľadiska pamätníkov to bolo vyhnanie z ich domovov na princípe kolektívnej viny. Poďte sa teda s magazínom Magistra História pozrieť na túto problematiku o niečo bližšie. 

Všetci v jednom vreci

Spišskí Nemci boli súčasťou karpatských Nemcov, ktorí boli počas 2. svetovej vojny členmi nacistickej strany Deutsche Partei (ďalej DP). Členstvo v strane bolo povinné pre všetkých Nemcov, ktorí žili na území vojnovej Slovenskej republiky. Bolo tiež jedným z dôvodov, pre ktorý boli Nemci po vojne označení za nacistov a mali byť odsunutí. Pritom sa nebral ohľad na antifašistov, ktorí počas vojny aktívne vystúpili proti ideológii a snažili sa pomôcť partizánom či príslušníkom židovskej národnostnej menšiny.

Spišskí Nemci neboli počas vojny homogénnou skupinou, ich názory sa v otázke nacizmu výrazne trieštili. Kým mladá nemecká generácia bola ľahšie ovplyvnená stranou DP, staršia generácia ostávala skôr verná promaďarskej orientácii, ktorá mala na Spiši historickú tradíciu. Strana DP sa snažila získať pre svoje myšlienky podporu všetkých Nemcov na Spiši, čo sa napokon vystupňovalo do podoby nátlaku a represií voči niektorým príslušníkom nemeckej národnostnej menšiny.

Strana predpokladala, že odpor Nemcov na Spiši zlomila, avšak opak bol pravdou. V roku 1943 hlavný predstaviteľ strany DP, Franz Karmasin, prikázal všetkým Nemcom vstup do SS (Schutzstaffel). Z archívnych dokumentov vyplývalo, že niektorí z Nemcov sa snažili tento príkaz obísť tým, že vystúpili zo strany. To sa im podarilo iba tak, že si zmenili svoju nemeckú národnosť na maďarskú.

Evakuácia prezentovaná ako útek

Ku koncu vojny začali Nemci na Spiši riešiť ďalší problém, ktorým bolo rýchle približovanie sa Červenej armády (ďalej ČA). Mladá nemecká generácia sa v tejto vypätej situácii cítila byť oklamaná stranou DP, ktorá jej sľubovala výhru nacizmu. Preto svoj hnev obrátila voči výkladným skrinkám DP, ktoré boli na viacerých miestach na Spiši poškodené a zničené. Napokon museli samotní Nemci Spiš opustiť, a to pre rýchlo sa približujúcu ČA, na základe Himmlerovho príkazu z 27. októbra 1944.

Táto nariadená evakuácia bola po vojne považovaná, veľmi zjednodušene, za útek. No celková situácia bola iná. Evakuácia nebola otázkou dobrovoľnosti, ale povinnosti príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny. To potvrdili aj spomienky Nemcov zo Starej Lesnej: „Pri evakuácii nás krvavo bili, zatvorili, keď sme nechceli s Nemcami baliť. Museli sme sa v lesoch skryť, veľa noci sme nespali a držali nás v strašnej zime.“ Obdobie nútenej evakuácie sa pre mnohých Nemcov stalo tým najhorším počas vojny. „Najviac sme trpeli pri evakuácii, keďže SS-áci moju manželku krvavo nabili, šaty jej roztrhali, a potom nás všetkých zatvorili, lebo sme nechceli baliť a ísť s nimi. Museli sme sa v lese skryť, aby nás nepobrali.“  

Evakuácia v konečnom dôsledku spôsobila rozbitie nemeckých rodín, pretože oddelene boli evakuované deti. Tie odchádzali spoločne so svojimi učiteľmi, potom ich nasledovali ženy s deťmi, ktoré neboli školopovinné a úplne nakoniec šli muži, ktorí opúšťali Spiš v januári 1945.  

Návraty, sklamania a zhoršenie vzťahov

Nemci zo Spiša sa dostali na územie Protektorátu, Rakúska a Nemecka. Po vojne sa na Spiš chceli vrátiť. Tu sa však výrazne zmenili majetkové pomery. Krátko po vojne bol nemecký majetok rozkradnutý a prerozdelený podľa ľubovôle. V okrese Kežmarok sa preto rozhodli zriadiť prvý tábor v priestoroch Kežmarského hradu, kde boli Nemci internovaní.

Zmena majetkových pomerov spôsobila zhoršenie vzťahov medzi Slovákmi a Nemcami. To potvrdila aj správa Národného výboru v Starom Smokovci. „Odevakuované obyvateľstvo nemeckej národnosti sa do obcí vracia a na ceste sa blížia kolóny takýchto ľudí smerom na svoje bývalé domovské obce. Tento nepochopiteľný zjav znepokojuje roduverné obyvateľstvo a najmä Slovákov v týchto bývalých nemeckých obciach usídlených (…).“

Nemec = nacista

Označenie Nemec sa v povojnových rokoch stalo napokon nálepkou pre nacistu. To potvrdil aj komentár popradského úradníka, ktorý sa zaoberal žiadosťami o vyňatie z odsunu. „Je možné žiadateľa považovať za Nemca, ktorý svojím chovaním a vystupovaním v žiadnom smere nepracoval s nacizmom a bol zaistený len ako príslušník národnosti nemeckej podľa svojich rodičov?“

Internovaných Nemcov napokon čakal odsun vlakovým transportom. V priebehu mája 1946 boli postupne presúvaní do odsunového tábora v Poprade, Kasáreň pod Gerlachom. Nemci boli ešte pred odsunom kontrolovaní komisiou, ktorá vážila ich batožinu. Do novej vlasti si smeli vziať iba 70 kg. Čo sa týkalo peňazí, mohli mať so sebou najviac 1000 mariek, všetky ostatné peniaze Nemcom komisia vzala. Komisia rovnako konfiškovala všetky cennosti, smeli si ponechať iba snubné prstene.

Dodatočný odsun

Hlavná fáza odsunu Nemcov zo Spiša prebiehala od júla do septembra 1946. Ďalší odsun bol obnovený v roku 1947. Avšak, tu už nešlo o hromadný odsun ako v roku 1946, ale o dodatočný odsun na územie sovietskej a americkej okupačnej zóny, ktorý sa uskutočňoval na základe špecifických dohôd, v ktorých sa stanovil počet odsunutých. Spiš opustili Nemci, ktorí boli počas vojny aktívnymi príslušníkmi DP, ale aj antifašisti a odporcovia DP. Mnohí z antifašistov nechceli na území Spiša ostať práve pre zmenené majetkové pomery.

__________

Autorka: Veronika Dziaková

Zdroje:

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava: Spoločenskovedný ústav SAV, 2004, 206 s. ISBN 80-967-0621-9.

DZIAKOVÁ, Veronika. Spišskí Nemci v rokoch 1939 – 1948 so zameraním na okres Kežmarok. (Diplomová práca). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF, 2015, 112 s.

Obrázok: annefrankguide.net/sk-SK/content/FO01132487N_nucene_vysidleni.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.