Staré civilizácie: Etruskovia

Dnes v našom cykle Staré civilizácie zavítame na Apeninský polostrov a zhrnieme si pár skutočností o tajomných Etruskoch.

Poloha a pôvod

Etruská civilizácia sídlila v strede Apeninského polostrova, na sever od Ríma, a po nich dostala daná krajina svoj názov, ktorý sa používa až do dnes, a teda Toskánsko (podľa ich latinského názvu Tusci). Ich grécke pomenovanie – Tyrrheonoi zas poslúžilo ako základ pre pomenovanie Tyrrhenského mora. Sami seba nazývali Rasenna. Danú oblasť osídlili v priebehu 9. storočia p. n. l.

Ich pôvod dodnes nie je presne určený. Známy grécky dejepisec Herodotos vo svojich záznamoch z 5. storočia p. n. l. píše, že sú potomkami Grékov, ktorí odišli z Malej Ázie pod vedením princa Tyrhenna. Iný staroveký historik, Dionýz z Halikarnasu, v 1. storočí p. n. l. spomína, že Etruskovia sú pôvodnými obyvateľmi danej oblasti. K tomu sa prikláňa aj väčšina súčasných vedcov.

Charakter etruskej spoločnosti a doba jej najväčšieho rozvoja

Etruskovia nikdy nevytvorili pevný štát s hlavným mestom, ale podobne ako tomu bolo u Grékov fungovala aj ich spoločnosť ako zväzok 12. mestských štátov. Jednotlivým mestám vládli najprv králi, neskôr volení úradníci. Medzi najvýznamnejšie z nich patrili Veje, Caere, Tarquinia a taktiež aj Volsinia. Tam fungovalo aj niečo, čo sa podobalo gréckym olympíjskym hrám. Raz ročne sa tam stretávali predstavitelia všetkých miest a pri tom sa konali aj športové slávnosti s hrami ako box, zápasenie, bežecké preteky, hod diskom a podobne. Ďalšou spoločnou aktivitou všetkých Etruskov bol snem, ktorý sa konal v svätyni bohyne  Voltumny. Mestá boli stavané podľa súradnicovej siete a spojnice ich ulíc tvorili pravé uhly. Dobou najväčšieho rozkvetu Etrúrie bolo 6. storočie p. n. l. Ženy v ich spoločnosti boli rovnoprávne s mužmi, čo dokazujú napríklad obrazy ich hostín, kde spolu hodovali.

Zdrojom ich bohatstva bol hlavne zámorsky obchod (obchodovali napríklad s Grékmi a aj Kartágincami), ťažba a spracovanie kovov, no tiež poľnohospodárstvo.

Kult mŕtvych

Zvláštnosťou u tejto civilizácie bola starostlivosť o mŕtvych. Hrobky boli budované z mohutných kameňov, prípadne vytesané do skál. Často ležali jedna pri druhej a tvorili akési mestá mŕtvych. Samozrejmosťou bola ich bohatá výtvarná výzdoba, ktorá často zobrazovala grécke motívy (trójsky princ Troilos).

Písmo a jazyk

Jazyk tohto národa je jednou z jeho najväčších záhad. Nepripomína žiadny z vtedajších známych jazykov a nebol doteraz plne rozlúštený. Vieme čítať iba niektoré jeho slová. Abeceda bola pravdepodobne odvodená z gréckej.

Úpadok a ovplyvnenie Ríma

Ich postupný úpadok začal od roku 474 p. n. l., po prehratej vojne s gréckymi Syrakúazmi (Sicília). Ten zavŕšilo neskôr ovládnutie všetkých ich štátov Rímom.

Rím bol zo začiatku len malým mestom a medzi jeho prvými kráľmi boli aj Etruskovia. Najznámejší Priscus a Tarquinius Superbus. Počas ich vlády bol postavený Jupiterov chrám.

No Rímu sa postupne podarilo pohltiť jedno etruské mesto po druhom. Prvým mestom, ktoré ovládli bolo Veii (396 p. n. l.) a v roku 309 p. n. l. padli ich posledné mestá. 

No malo to aj pozitívne stránky. Rimania postupne prebrali od nich mnoho veci, ako napríklad veštenie z vnútorností zvierat, symbol autority – spojené prúty faces (ktorý okrem Rimanov inšpiroval aj diktátora Mussoliniho). Etruskí sochári sú napríklad autormi kapitulskej vlčice kojacej Romula a Rema. Taktiež aj typické rímske hostiny boli inšpirované etruskou predlohou. Etruskovia (ako neskôr Rimania) používali pri hostinách ležadlá.

O niečo praktickejšími vecami, ktoré odovzdali Rimanom boli skúsenosti so stavbou vodovodov a kanalizácie (napríklad Rímska stoka Cloaca Maxima bola vybudovaná Etruskami).

V starších knihách sa možno dočítate, že aj Rímske gladiátorstvo pochádzalo z etruského zvyku, ale to dnes už niektorí odborníci spochybňujú.

___________

Autor: Tomáš Karľa

Zdroje:

  1. Stratené civilizácie (Kolektív) ISBN 80-88983-39-8
  2. Atlas Starověkeho Sveta (Margaret Oliphantová) ISBN 80-7161-052-
  3. http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1592
  4. http://www.dejiny.cz/italie/etruskove.html

Obrázok: italiantribune.com/wp-content/uploads/2015/08/080615-Etruscans-part-one-2.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.