Staré civilizácie: Novoperzská ríša

Magistra História sa pozrela už na dve  dôležité obdobia v rámci predislamských dejín Perzie, a teda na Staroperzskú a Partskú ríšu. Ostáva nám ešte tretie obdobie, ktorým bude Novoperzská ríša (zvaná aj Sásánovská).

Vznik

Partská ríša (predošlé obdobie) sa vyznačovala tým, že ústredný panovník bol slabý a vládcovia jednotlivých oblastí sa tešili pomerne veľkej miere samostatnosti. Okrem iného, ríša bola oslabená neustálymi vojnami. To využil Ardašír I. z rodu Sásánovcov, ktorý postupne ovládol cele územie a v roku 22 n. l.  bol korunovaný v Ktésifone. Táto udalosť sa považuje za zrod Novoperzskej ríše.

ardashir

Charakter ríše

Napriek tomu, že sa v kráľovstve zmenil vládca, isté veci zostali nezmenené. Medzi ne patrili neustále vojny a politická nestabilita. Ardašír začal krátko po korunovácií získavať pre ríšu nové územia a v tom pokračoval aj jeho syn Šápúr I. (240-272). Ten ovládol aj Baktriu, Antiochiu a časť Mezopotámie. Zaplietol sa i do vojen s Rímom. Zo začiatku víťazil, neskôr (v roku 260) však utrpel porážku (Rimania sa spojili s Odaenathom – Palmýrskym kniežaťom) a prišiel o všetky (pôvodne rímske) územia. Vojny s Rímom pokračovali až do jeho pádu. Perzia následne súperila aj s Byzantskou (Východorímskou) ríšou. Taktiež pokračovala aj perzská expanzia. Šápúrovi II. (309 – 379) sa podarilo ovládnuť Afganistan. Od Byzancie zas získali Damask a Egypt.

Čo sa týka Byzancie, známe sú napríklad spoločné boje za éry Brahama V. (roky 421-422). Tie skončili mierom, v rámci ktorého sa obe strany zaviazali, že  poddaným zaručia náboženskú slobodu, bez ohľadu na to, či vyznávajú kresťanstvo alebo zoroastrizmus.

Okrem Byzancie boli vedené ďalšie boje, či už s kmeňmi z východu (Hunmi) alebo s nepriateľom, ktorý sa objavil neskôr (Arabi).

Podobne, ako za partskej éry, aj v novoperzskom období sa armáda opierala hlavne o jazdectvo.

Čo sa týka kráľov, tí sa usilovali vládnuť absolutisticky, ale ich moc vyvažovali zoroastriánski kňazi a hlavne perzskí veľmoži. Často sa stávalo, že kráľ bol len bábkou v ich rukách. Napríklad za éry Báhrámov (I.,II. a III.) panovala tzv. šľachtická anarchia.

sasanska risa

Náboženstvo v Novoperzskej ríši

V období bolo rozšírené hlavne zoroastriánske náboženstvo, ale vyskytovalo sa aj kresťanstvo, judaizmus a rozšírený bol tiež mazdaizmus.

Ku kresťanstvu a judaizmu pristupovali monarchovia rôzne. Kresťania zo začiatku nachádzali v Perzii útočisko pred rímskym prenasledovaním, neskôr čelili prenasledovaniu aj tu.

Okrem spomínaných náboženstiev bol rozšírený aj pomerne zvláštny kult – manicheizmus, ktorý bol akousi zmesou kresťanstva a zoroastriánskych myšlienok. Založil ho prorok Máni, ktorý bol popravený v roku 276.

Pád Perzie

V roku 632 došlo k zjednoteniu arabských kmeňov a tým vznikol pre Perziu nový nebezpečný súper. O krátky čas (cca po dvoch rokoch) začali perzsko-arabské vojny. Arabi obsadili Mezopotámiu, padol Ktésifón a v roku 650 aj Chorásán.

V roku 651 zomrel Jazdkart III. Jeho syn Péróz III. sa pokúsi získať Chorásán späť, ale nakoniec zomrel v čínskom exile (v roku 672).

Perzská kultúra a jazyk však ostali živé do dnešných čias. Tamojší ľudia prijali islam, no s Arabmi sa nikdy neasimilovali. Zachovali si mnoho tradícii, ktoré pochádzajú ešte z predislamského obdobia.

Okrem iného, v Iráne až do dnešných čias existuje menšina, ktorá uznáva zoroastrizmus.

Príčiny pádu

Na príčiny pádu a islamizácie tak veľkej ríše, ktorej kultúra bola na vyššej úrovni ako tá arabská, sú rôzne názory. Zoroastrizmus postupne prestal napĺňať bežných ľudí, a preto začali (tesne pred nástupom islamu) vo veľkom vyznávať manicheizmus. Osobne si myslím, že ďalšou z príčin mohli byť neustále vojny, ktoré ríšu oslabovali. A určite zavážil aj fakt, že panovník nemal u šľachty a kňazov potrebnú oporu.

Autor: Tomáš Karľa

Zdroje:

1. http://gurutravel.webnode.sk/products/novoperzska-risa/

2. http://www.sds.cz/rservice.php

3. http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/asie/iran/asie-iran-historie/

4. Kolektív historikov pod vedením Dr. Geoffreyho Wawra,

Historický Atlas, ISBN 978-80-89379-61-3

Obrázky

1. cais-soas.com/CAIS/Images2/Misc/ardashir_invstiture.jpg

2. mediaevalmusings.files.wordpress.com/2012/04/sassanid-empire.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.