Staré civilizácie: Peržania

Dnes sme si pre náš cyklus Staré civilizácie pripravili niečo o Peržanoch. V článku sa bude Magistra História zaoberať klasickým obdobím starovekej Perzie, t. j. obdobím do konca Staroperzskej ríše. O Novoperzskej (Sásánovskej) ríši zase niekedy nabudúce. 

Poloha

Perzská ríša sa rozkladala na území dnešného Iránu a postupom času dobyla aj mnoho priľahlých území.

perzska risa

Najstaršie dejiny

Medzi najstarších obyvateľov Perzie patrili Árijci, ktorí prišli na dané územie okolo roku 1000 p.n.l.. Tí sa zaoberali hlavne chovom dobytka a extenzívnym poľnohospodárstvom.

Perzská ríša

Samotnú Perzskú ríšu založil kráľ Kýros II., zvaný aj Kýros Veľký (559-530 p. n. l.). Podľa jeho údajného predka Achajmena sa jej hovorí aj  Achajmenovská ríša. Jeho otcovi Kambýsesovi I. sa podarilo vymaniť zo závislosti úhlavného nepriateľa Perzie – Médov. Medzi najdôležitejšie pramene, z ktorých sa dozvedáme o minulosti ríše patria správy gréckych dejepiscov (Herodotos a podobne). Jazyk prebrali zrejme od Elamitov a písmo od Babylončanov.

Kýros dobyl postupne Médiu, Lýdiu a neskôr aj Babylon (využil nestabilnú situáciu – časté striedanie kráľov). Pri dobývaní sa odohralo niekoľko zaujímavosti. Pred bojmi s Lýdiou sa šiel lýdsky kráľ Kroisos spýtať do legendárnej gréckej veštiarne v Delfách, ako dopadne daná bitka. Tam sa dozvedel, že ak prekročí rieku Halys, tak padne veľká ríša. Nakoniec to bolo jeho impérium, ktoré padlo. Pri dobýjaní Babylonu pomohli Kýrosovi aj tamojší kňazi. Tí medzi obyvateľmi šírili zvesti o jeho náboženskej tolerancii. Podľa ich spisov ho Babylončania pri vstupe do mesta nadšene vítali. Niektorí odborníci o tom pochybujú, no na Kýrosovej tolerancii môže byť niečo pravdy. Na dobytých územiach často ponechal staré štruktúry a jeho zvykom bolo panovníkov podrobených národov ušetriť (napríklad u Médie a Lýdie). Po upevnení vlády nad Babylonom povolil návrat Židov do svojej vlasti (deportovaní do Babylonu po dobytí Judey). Hlavným mestom bol za jeho vlády Pasargadai. Tam ho aj v roku 530 p.n.l. pochovali (po smrti pri niektorej z výprav). Jeho nástupcom bol Kambýses II. (530-522 p. n. l.). O ňom píše Herodotos vo svojich záznamoch, že to bol krutý tyran. Iné dôkazy o tom však nie sú. Ako panovník bol pomerne úspešný. Dobyl niekoľko ďalších území – Egypt, Sindh (dnešný Pakistan) a zrejme sa dostal až do Pandžábu.

perzania

Ďalším vládcom sa stal Dareios I. (522-486 p. n. l.). Ten upevnil moc v štáte a začal používať titul kráľ kráľov. Zaviedol pokročilé riadenie štátnej správy. Provincie boli rozdelené na satrapie, ktorých bolo dvadsať. Satrapi stojaci na ich čele mali pomerne veľkú mieru samostatnosti, no nemali vojenské právomoci. V každej z nich boli dva súdy – jeden pre miestne záležitosti a druhý bol celoríšský. Museli však štátu platiť dane vo formách hotových výrobkov, vzácnych kovov a niektoré oblasti platili aj dane vo forme zlatých mincí. 

Za Dareia prekvitala tiež stavebná činnosť. Vzniklo nové mesto – Perzepolis a bola vybudovaná aj nová cesta, ktorou sa dalo dostať zo Sárd až do Súzy. Merala okolo 2750m. Pozdĺž nej vznikli stanice na prepriahanie koní a vďaka tomu ju vedeli prekonať jazdci za týždeň.  Za vlády kráľa Xerxa  sa pokračovalo v budovaní Perzepolisu. V meste vznikli nádherné paláce. Hlavný palác považovali mnohí za jeden z divov antického sveta. Aj keď sa do dnešných čias zachovali len zvyšky, mesto patrí do svetového dedičstva UNESCO. Xerxes sa preslávil aj svojou legendárnou výpravou do Grécka, v ktorej napriek prevahe svojej armády neuspel (bitka pri Termopylách). V tejto súvislosti treba spomenúť ďalšie zo stavebných diel – most cez úžinu Bospor.

Náboženstvo

Starovekí Peržania vyznávali pomerne zvláštne náboženstvo – zoroastrizmus, ktoré je pomenované po hlavnom prorokovi menom Zoroaster (nazývaného aj Zaratuštra). O jeho živote sa zachovalo veľmi málo informácií a niektorí ho považujú iba za mýtickú postavu. Ústredným prvkom viery je dualizmus – viera v boha Ahura-Mazdu, boha dobra a svetla a jeho protivníka Angra-­Majnu – zlého boha. Vyznávači verili, že v budúcnosti Ahura-Mazda zvíťazí. Posvätnou knihou Zoroastrizmu je Avesta. Z nej sa do dnešných čias zachovala iba jediná kópia. Vo svojich obradoch často používali oheň. Niektorí odborníci veria, že dané náboženstvo ovplyvnilo aj Židov (začali veriť v akési súperenie Boha a Satana) a neskôr aj kresťanov. Vyznávači zoroastrizmu existujú dodnes. Nachádzajú sa hlavne v indickom Bombayi a taktiež v dnešnom Iráne, kde sú prenasledovaní moslimskou väčšinou. V Perzii sa neskôr zrodilo aj náboženstvo mithraizmus, ktoré si získalo popularitu najmä v Rímskej ríši a bolo vážnym konkurentom kresťanstva.

Úpadok Perzie

Po vláde Xerxesa sa začal pomalý úpadok Perzie, ktorý bol spojený s častým striedaním panovníkov, palácovými prevratmi a podobne. Po Xerxovi sa chcel zmocniť vlády vezír Artapan. Stal sa ale obeťou intríg Aspamita, veliteľa stráži. Bol zavraždený a princovi Atraxerxovi bolo povedané, že ho dal zabiť jeho brat Daireos. Artaxerxes ho dal popraviť a stal sa novým vládcom. Ako panovník bol však pomerne slabý a pod silným vplyvom veliteľa. Prevraty v paláci pokračovali. Situácia sa mierne stabilizovala za vlády Darea III., no to už sa na scéne objavil Alexander Veľký, ktorý zjednotil rozdrobené grécke štáty. Čoskoro zaútočil aj na Perziu, ktorá mu v roku 330 p. n. l. po bitke pri Perzepolise definitívne podľahla a to bol koniec Achajmenovskej ríše. Dareios III. sa pokúsil utiecť k Médom, no pri úteku bol, pravdepodobne, zabitý. Alexander sa nechal inšpirovať perzskou tradíciou a nezakazoval nič zo zabenutých zvykov. Možno aj preto ho nechal Pasargade pochovať s poctami, aké sa preukazovali perzským kráľom.

Autor: Tomáš Karľa

Zdroje:

  1. Stratené civilizácie (Kolektív) ISBN 80-8898339-8
  2. Veľké Civilizácie (Dami Editore) ISBN 80-85680-20-3
  3. Atlas Starověkeho Sveta (Margaret Oliphantová) ISBN 80-7161-052-6
  4. http://slovat.blogspot.sk/2012/05/zoroastrizmus.html

Obrázky:  kjvbible.org, upload.wikimedia.org

 

 

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.