Staroegyptská sexualita

Keď bol v 19. storočí objavený v Údolí kráľov Turínsky papyrus, išlo o jeden z najkontroverznejších objavov starovekého sveta. Obrázky z tritisíc rokov starého papyrusu sú aj dnes považované za viac ako názorné a menia náš pohľad na staroveký Egypt. Čo všetko sa môžeme skúmaním tohto papyrusu a ďalších objektov dozvedieť o tajomnej egyptskej sexualite? Čítajte historický online magazín Magistra História a dozviete sa viac…

Turinsky papyrus

turin papyrus

Nahliadnutie do sexuálneho života starovekého Egypta

Múzeum egyptského umenia sídliace v talianskom meste Turín vlastní druhú najväčšiu zbierku umenia „krajiny na Níle“, hneď po Káhire. Do tej patrí aj papyrus s poradovým číslom 55001. Oveľa známejší je ale pod názvom Turínsky alebo Erotický papyrus. Zobrazuje skupinku dvanástich žien a mužov v rozličných sexuálnych pozíciách. Od svojho objavu bol vzhľadom na svoj kontroverzný obsah dlho skrývaný pred verejnosťou v knižničných archívoch.

Nevie sa pritom presne, či papyrus zobrazuje sexuálny život bohov ako istú správu posmrtného života, či je súčasťou rituálneho spôsobu počatia dieťaťa, prípadne zobrazením každodennej erotiky (staroveký erotický časopis). Sexuálny život Egypťanov ležal celé stáročia v tieni iných starovekých kultúr, hlavne Grékov a Rimanov, ktorí po sebe zanechali oveľa viac pamiatok podobného charakteru.

O časť egyptského erotického umenia sa navyše prišlo aj z dôvodu cenzúry. V Taliansku museli mať nahé sochy pohlavné orgány na príkaz pápeža prikryté figovými listami a podobne sa k veci stavali aj vo viktoriánskej Británii. Jedna zo sôch egyptských bohov v Britskom múzeu má napríklad odstránený penis a na nástennej maľbe je zase penis tohto boha prekrytý tabuľkou s číslom maľby.

Zobrazenia Hatšepsut a Tutanchamóna

Niektoré erotické zobrazenia sú pred verejnosťou ukryté aj v súčasnosti, vrátane erotického zobrazenia na stene jaskyne jedného z egyptských archeologických nálezísk. Predpokladá sa totiž, že je na ňom zachytená faraónka Hatšepsut a zobrazovanie vládcu v podobnej pozícii by veľmi pozitívne vnímané nebolo. Preto má k jaskyni s grafitmi prístup len minimum výskumníkov a identitu tajomného umelca môžeme len hádať. Je možné, že išlo o niektorého z remeselníkov, čo pracovali v blízkom Údolí kráľov.

A čo vlastne grafit zobrazuje? Ženu ohnutú v stoji a muža stojaceho tesne za ňou. Názorom, že ide o Hatšepsut a jej milenca, nahráva fakt, že ženská postava má na hlave pokrývku, akú väčšinou nosili príslušníci kráľovskej vrstvy. Obrázok bol možno umelcov protest proti vládcovi ženského pohlavia a bol ukrytý, pretože mu mohol priniesť veľké problémy.

Zatiaľčo sexuálny život Rimanov bol pomerne názorný a otvorený, v prípade Egypťanov bol oveľa viac skrytý a kódovaný. Verili, že po smrti človek vstupuje do posmrtného života, a teda nejde o koniec života, ale začiatok niečoho nového. Nový počiatok súvisí s narodením, a teda aj so sexom.

Steny egyptských chrámov pokrývajú scény z každodenného života, ktoré mali byť pre akt znovuzrodenia zásadné. V nich nachádzame ukryté sexuálne symboly, napríklad taký lotosový kvet znamenajúci erekciu. Egypťanom bolo známe, že alkohol a hudba môže podnecovať sexuálnu túžbu. Na chrámových stenách ležia mnohé zobrazenia pitia a hudobných nástrojov.

V Káhire popri iných pokladoch starovekého Egypta odpočívajú aj nálezy z hrobky faraóna Tutanchamóna. Jedným z nich je tiež skrinka, na stene ktorej vidíme Tutanchamóna strielať lukom. Pri jeho nohách sedí jeho manželka podávajúca mu šíp, ktorým má vystreliť. Takýto obraz má dvojitý zmysel. Výraz pre strieľanie znamená v egyptskom jazyku súčasne aj ejakuláciu. Zobrazuje sa tu teda vitálna energia potrebná pre sex, ktorý je zase nevyhnutný pre akt znovuzrodenia. Samotné lovecké aktivity boli obľúbenou metaforou sexuálnych činností a cestovanie za pochodu je častým egyptským eufemizmom pre sex.

Sex v egyptskom náboženstve a mytológii

Chrám Abydos leží približne tri hodiny cesty od slávneho Luxoru a jeho priestory dokazujú, že sex bol pre egyptských bohov dôležitý. Netreba zabúdať na to, že jeden hieroglyf môže mať viacero významov súčasne a možno ich čítať viacerými spôsobmi. Jeden z nich pripomína penis vo vodorovnej polohe a tento očividný sexuálny symbol znamená mužnosť, sexuálnu silu a plodnosť. Jeho prostredníctvom sa odhaľuje sexuálna stránka bohov a prepojenie s náboženskou vierou.

Zmienky o sexe sa nachádzajú aj v egyptských mýtoch o stvorení, ktorých dôkazom je napríklad jeden papyrus v Britskom múzeu. Na ňom je zakreslené, ako bohovia prostredníctvom sexu stvorili svet. Je teda kuriózne, že na jednej strane boli Egypťania veľmi diskrétni ohľadne témy ľudskej sexuálnej aktivity, ich zobrazovania božstiev však na strane druhej mali neraz blízko k pornografii. Plodnosť zeme sa napríklad na danom papyruse prejavuje ako bohyňa zeme Geb, ktorá uspokojuje samú seba.

Sex nechýba ani v mýtickom príbehu zrodenia s Eset a Usire v hlavných úlohách. V odľahlej časti chrámu v Abydos existuje maľba s mumifikovaným Usire. Nad ním letí Eset v podobe vtáka, a to priamo nad jeho vztýčeným penisom. Maľba pritom nemala vyvolávať zdesenie, ale predstavovať Usireho silu. Takéto zobrazenia lákali v minulosti ženy hľadajúce mágiu bohov. Prichádzali a dotýkali sa Usireho falusu v nádeji, že im to zaručí tehotenstvo.

Aj počatie a plodnosť je teda úzko spojené s bohmi, a to predovšetkým v postave Besa, ktorý bol uctievaný v Egypte ako boh plodnosti, ochranca tehotných žien a malých detí. Verilo sa, že prináša prosperitu a šťastie mladým manželom a ich potomkom. Neďaleko od Káhiry sa rozprestiera Mesto mŕtvych, v ktorom boli objavené viaceré malé komory, na ktorých stenách boli obrázky boha Besa a nahých žien. Je pravdepodobné, že tieto komory používali ženy, ktoré mali problém počať. Prišli sem, aby tu strávili noc a dostali radu od boha.

Bes bol okrem toho dôležitý aj pri rituále narodenia dieťaťa. Mal dozerať na zdravie rodičky a prichádzajúceho dieťaťa. Snažil sa tiež odohnať duchov, ktorí by im mohli ublížiť. Niektorí ľudia verili, že dokáže zabrániť šíreniu pohlavne prenosných chorôb a na jednom múre je Bes zobrazený na zadku mladej Egypťanky. Tetovania sa v starovekom Egypte dávali robiť predovšetkým na intímnejšie časti tela a v prípade tehotnej ženy mali (s najväčšou pravdepodobnosťou) chrániť nenarodené dieťa. Takýmto tetovaním boli aj bodky okolo ženinho pupka, ktoré sa rozširovali počas pôrodu, a tak vytvárali na ženskom bruchu symbolickú ochrannú sieť.

V neposlednom rade bol Bes taktiež bohom spevu, tanca a opíjania sa. Symbolické prepojenie sexu, tanca  a hudby nebolo ničím neobvyklým. Okrem Besa sa ukazuje aj pri Hathor, dcére boha Ra, bohyne fyzickej a duchovnej lásky.

Pohľad na sex v očiach bežného Egypťana

Zostáva otázkou, čo si o sexe mysleli ľudia z davu a pre jej zodpovedanie je potrebné vrátiť sa na miesto objavu Turínskeho papyrusu. Tým bolo mestečko, v ktorom žili robotníci a remeselníci pracujúci na hrobkách v Údolí kráľov, ktoré ležalo na opačnej strane hory. V Deir el-Medina žilo približne sto ľudí, ktorí sú tu aj pochovaní. Mesto vzniklo počas vlády faraóna Amenhotepa I. a existovalo po dobu približne štyroch storočí.

Známe bolo aj pod menom Set Maat, čo znamená „Mesto pravdy“. Išlo o akýsi mikrokozmus egyptskej spoločnosti, nakoľko tunajší obyvatelia boli vzdelaní, vedeli písať a čítať. Medzi predmetmi z ich doby boli objavené viaceré dokumenty o každodennom živote, v ktorých sa uvádza aj ich názor na sex. Jeden papyrus napríklad rozpráva o mužovi, ktorý spával s vydatou ženou aj s jej dcérou, ktorá sa neskôr vydala za mužovho syna.

Okrem papyrusu využívali miestni ľudia aj všadeprítomný vápenec, na ktorý sa dalo ľahko maľovať. Na jednom z takýchto náčrtkov vidíme muža stojaceho za zohnutou ženou, ktorá mu vraví, aby naplnil želanie jej pokožky. Je možné, že ide o paródiu na bežné chrámové scény a jej prostredníctvom vyjadrujú remeselníci myšlienky bližšie každodennému životu.

Rovnako ako sochy bohov, aj podobné náčrtky sa často stávali obeťou cenzúry, a preto sa ich do súčasnosti zachovalo len veľmi málo. Jedným z nich je úlomok vápenca, kde žene cez priehľadné šaty presvitajú jej pohlavné orgány. Na iných zobrazeniach vidíme ženy s odevmi, čo ich obopínajú tak tesne, že je možné rozoznať obrysy ich tiel. Niečo podobné je jasným dôkazom záujmu o vzhľad a formu ženského tela.

Náznaky sexuálnych túžieb starovekých Egypťanov sa prejavujú aj v niektorých literárnych prácach, v ktorých sú muži hrdinovia, pred ktorými sa z Nílu vynárajú ideálne ženy v priliehavých šatách. Podobne zmyselný a zvodný obraz bol tak zrejme tajnou sexuálnou fantáziou mnohých eyptských mužov.

Autorstvo Turínskeho papyrusu

S papyrusom očividne v minulosti dobre zaobchádzané nebolo, nakoľko viaceré jeho časti chýbajú alebo sú značne poškodené. Zároveň sa ich ale našlo dostatočne veľa na to, aby sme získali kompletný obraz za pomoci počítačovej techniky. Je veľmi nepravdepodobné, že by išlo o výtvor bežného roľníka, skôr za ním stál vzdelaný človek alebo skupinka ľudí.

Niektoré časti papyrusu zobrazujú zvieratá napodobňujúce ľudské správanie, čo vedie niektorých historikov k domnienke, že účel papyrusu je humorný. Inde vidíme ženu na voze, ktorý môže byť symbolom pre moc a prestíž. Muž stojaci za ženou drží jej vlasy vo svojej ruke. Vlasy boli pre Egypťanov veľmi erotické a hoci väčšina z nich si hlavu holila, zároveň nosili parochne. Čím bohatšiu a dlhšiu parochňu žena mala, tým bola považovaná za erotickejšiu.

Ďalšou dvojicou papyrusu je starší muž s mladou ženou, ktorá sa očividne nachádza pod vplyvom omamných látok. Tie symbolizuje lotosový kvet nad jej hlavou. Dokazuje táto časť papyrusu, že mladé omámené ženy so staršími mužmi sú prostitútky? V starovekom Egypte mohla prostitúcia pokojne existovať, hoci o tom veľa dôkazov nemáme.

Prečo a pre koho vznikol Turínsky papyrus? Je možné, že išlo o jednu z prvých pornografií sveta, ktorá je na miestach sprevádzaná aj textom. Pri žene sediacej na hrnci, ktorá má široko rozkročené nohy a našpúlené pery, pričom ju sprevádza starý muž, môžeme čítať výčitku mužovi. Ten ju dostatočne neuspokokuje, a tak sa musí uchyľovať k iným metódam.

Je možné, že nikdy už neprídeme na to, kto a prečo vytvoril Turínsky papyrus. Jeho význam však zostáva veľký, nakoľko zobrazuje autentický svet staroegyptskej sexuality a intímny pohľad na sex, rituály plodnosti a podobné témy v Starom Egypte.

________

Autorka: Monika Nosková

Zdroj: dokumentárny film Ancient Egyptian Sexuality – Life in Ancient Egypt

Obrázky: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Turin_Erotic_Papyrus.jpg

farm6.staticflickr.com/5610/15607203459_ed8d15af7c_c.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.