Vipsania Agrippina – milovaná manželka cisára Tiberia

V živote Tiberia Claudia Nerona (cisár v rokoch 13-37 po Kr.), nástupcu Augusta ako rímskeho cisára, odohrali významnú rolu tri ženy. Prvou bola jeho matka Livia Drusilla, o ktorej sa dozviete viac v článku Livia Drusilla – tretia manželka cisára Augusta- prvá  skutočná prvá dáma Rímskej ríše. Ďalšími boli jeho dve manželky, Vipsania Agrippa a Iulia Staršia. Kým prvú miloval, druhú takmer nenávidel.

Pôvod Vipsanie

Narodila sa pravdepodobne v roku 36 pr. n. l. Marcovi Vipsaniovi Agrippovi a jeho prvej žene Pomponiy Caecilii Attice. Jej otec Agrippa a prvý rímsky cisár boli priateľmi od detstva. Aj vďaka nemu sa z Gaia Octaviana stal Augustus – zakladateľ rímskeho cisárstva. Vybojoval pre budúceho cisára dôležité bitky proti prívržencovi republiky Sextovi Pompeiovi, ale aj Octavianovmu (Augustovmu) rivalovi Marcovi Antoniovi. Agustus dokonca s Agrippom rátal ako so svojím nástupcom, avšak ten zomrel pred ním (v roku 12 pr. n. l.).  Agrippa mal po Pomponii, matke Vipsanie, ešte dve manželky, Marcellu Staršiu (Augustovu neter) a rovnako Iuliu Staršiu (Augustovu dcéru, s  ktorou mal päť detí).

O matke Vipsanie sa toho veľa nevie, dokonca ani to, či sa s ňou Agrippa kvôli politickému sobášu s Augustovou neterou rozviedol, alebo už  bola v tom čase, teda v roku 28 pr. n. l., mŕtva. Jediná istá vec je, že mali spolu Vipsaniu, ktorú čoskoro po narodení zasnúbili s Tiberiom – synom tretej Augustovej manželky Livie Drusilly. Ďalej sa vie, že otcom Pomponie bol rímsky jazdec Caecilius  Pomponius Atticus, priateľ Cicerona – významného rímskeho politika a rečníka

Manželstvo s Tiberiom

Agrippa a Augustus sa na manželstve Vipsanie a Tiberia dohodli asi rok po narodení Vipsanie. Samotný sobáš sa uskutočnil okolo roku 19 pr. n. l.. Hoci sa jednalo o dohodnuté manželstvo, tak patrilo medzi šťastné. Tiberius Vipsaniu vrúcne miloval a mali spolu syna Drusa (mladšieho, pretože ho pomenovali podľa Tiberiovho mladšieho brata Drusa, nazývaného aj Drusus Starší). Podľa Suetonia čakali  spolu okolo roku 12. pr. n. l. druhé dieťa, avšak pravdepodobne neprežilo. Hoci si spolu nažívali šťastne 7 rokov, ich manželstvo skončilo tragicky – vynúteným rozvodom.

Nešťastný koniec manželstva s budúcim cisárom

V roku 12. pr. n.l. zomrel Vipsaniin otec Agrippa. Prekazili sa tak Augustove plány, že sa stane nielen jeho priateľom, vojvodcom a zaťom (v roku 21 pr. n. l. si vzal jeho dcéru Iuliu), ale aj jeho nástupcom. Krátko po jeho smrti donútil Augustus Tiberia k rozvodu s Vipsaniou (možno dokonca tehotnou).  Napriek tomu, že Tiberius Vipsaniu miloval, podvolil sa vôli nevlastného otca. Rozviedol sa s ňou a vzal si čerstvo ovdovenú Iuliu, s ktorou nemal najlepšie vzťahy. Tiberiovu lásku k Vispanii dokladajú všetky dostupné pramene. Suetonius píše: „Ešte aj po rozvode bolestne znášal, že sa musel odlúčiť od Agrippiny. Keď ju raz náhodou stretol, sledoval ju pohľadom, v ktorom sa zračilo šťastie a dojatie.“ (Suetonius Tretia kniha: Tiberius 7). Podľa Tacita a Cassia Diona dokonca celý čas nenávidel Gaia  Asinia Galla Saloninia, ktorý sa stal krátko po rozvode druhým manželom Vipsanie.

Život po rozvode

Krátko po tomto nechcenom rozvode, už v roku 11 pr. n.l., Vipsaniu vydali za vyššie spomenutého Galla – senátora a syna slávneho rečníka Gaia Asinia Polliona. Manželstvo trvalo až do jej smrti v roku 20. Mali spolu  minimálne šesť detí, doložených  synov. Mnoho z nich zastávalo úrad konzula.

Medzi Tiberiom a druhým Vipaniinym manželom existovalo hneď niekoľko trecích plôch. Okrem samotného (pravdepodobne šťastného) manželstva s Tiberiovou milovanou Vipsaniov to bol fakt, že vyhlasoval Drusa za svojho syna. Navyše, aby toho nebolo málo, Tacitus uvádza roztržku medzi Gallom a Tiberiom v senáte, keď si Gallus dovolil podporiť nepremyslené tvrdenie pred senátormi, že nestačí na vládu v celej ríši.

Rovnako podľa Tacita,  Vipsania zomrela v roku 20 prirodzenou smrťou ako jediná z Agrippových detí.

„…ostatné boli totiž zjavne zahubené mečom alebo podľa rozšírenej viery jedom alebo hladom. (Tacitus: Annales 3,19).

Travičkou minimálne troch synov Agrippu s Iuliou, a teda nevlastných bratov Vipsanie, mala byť podľa neho Tiberiova matka, Livia Drusilla, aby svojmu synovi zabezpečila nástupníctvo, Ich dcéry, Agrippinu Staršiu a Iuliu Mladšiu, tiež postihli ťažké osudy. Obidve skončili vo vyhnanstve a Agippina Staršia si vybrala smrť hladovkou.

Čo sa týka Galla, ten prežil Vipsaniu iba o 13 rokov. Podľa Cassia Diona sa mu Tiberius v roku 30 mohol pomstiť a aj pomstil za všetky krivdy. Gallus bol v rámci vysporadúvania sa so sprisahaním praefecta praetorio Seiana uväznení spolu s množstvom ďalších senátorov. V roku 33 zomrel vo väzení vyhladovaním.

____________

Autorka: Zuzana Szabóová

Zdroje:

  1. Edície prameňov

CASSIUS DIO: Lucius (Claudius) Cassius Dio (Cocceianus). Rómaiké historiá. In Loeb Classical Library, 9 volumes, Greek texts and facing English translation, prel Earnest Cary. Cambridge, Massachsetts : Harvard University Press, 1914-1927. Dostupné na internete http://penelope.uchicago.edu/thayer/e/roman/texts/cassius_dio/home.html (Videné 31.1. 2017 

SUETONIUS: Gaius Suetonius Tranquillus. De Vita Caesarum In Životopisy rímskych cisárov, prel. Etela Šimovičová. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2010, 312 s. ISBN 978-80-8061-427-0.

TACITUS : Publius Cornelius Tacitus. Annales. In Tacitus Letopisy, prel  Antonín Minařík- Antonín Hartmann Praha : Svoboda 1975, 554s. nemá ISBN

  1. Knihy

BARRETT, Anthony (ed.). Životy cisarů. Praha: Academia,2012, 450 s. ISBN: 978-80-200-2082-6.

BOWMAN, K a kol. The Cambridge Ancient History Volume 10: The Augustan Empire, 43 BC–AD 69, 2nd edition. Cambridge University Press.1996,  ISBN 9781139054386

SVOBODA, Ludvik, kol. autorov. Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, 741 s. nemá ISBN.

  1. Internet

Vipsania Agrippina [online) Wikipedia, the free encyclopedia

. [cit. 2017 02.05.] Dostupné na internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Vipsania_Agrippina

Bowersock, G, W. 1999. Marcus Vipsanius Agrippa ROMAN LEADER [online) In  Encyclopaedia Britannica [cit. 2017 02.05.] Dostupné na internete: https://www.britannica.com/biography/Marcus-Vipsanius-Agrippa

Obrázok: s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/90/a9/e1/90a9e163f26d2dd77220b4461d1ffdb2.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.