Vznik Inkskej ríše: História ukrytá v legendách

mancoImpérium Inkov je nepochybne najvýznamnejšou, najväčšou a najznámejšou civilizáciou, aká kedy na území Peru žila. Mnohí poznajú túto juhoamerickú krajinu práve pod označením Krajina Inkov. Vplyv Inkov je viditeľný v Peru dodnes a pamiatky, ktoré odolali zubu času, lákajú denne na návštevu tisícky turistov z celého sveta. O niektorých aspektoch inkského života máme hodnoverné historické dôkazy, no o iných panujú skôr mýty. Najmýtickejšou epochou dejín Inkov je pritom ich samotný zrod, zahalený rúškom tajomstva. Nech sa páči, Magistra História o tom prezradí viac. 

Legenda o Mancovi Capacovi a Mama Ocllo

Táto legenda vychádza z ústnych rozprávaní, ktoré na papieri zachytil španielsko-peruánsky historik Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). Jeho matka pochádzala z ríše Inkov, a tak hlavným zdrojom, z ktorého Garcilaso vychádzal, boli nepochybne vlastní príbuzní z matkinej strany. Ako je známe, Inkovia uctievali Slnko. A práve slnečný boh mal stvoriť dve postavy stojace na počiatku Inkskej histórie, a teda muža menom Manco Capac a ženu Mama Ocllo, ktorá bola zároveň Mancovou sestrou. Pár dostal od Slnka zlatú palicu, s ktorou mal putovať po svete a hľadať miesto, kde by mohol založiť kmeň, ktorý by uctieval slnečný kult. Palica sa mala v správnej pôde ponoriť až po vrchol.

Manco Capac a Mama Ocllo sa zrodili zo spenených vôd bájneho jazera Titicaca a cez Posvätné údolie (Valle Sagrado) sa vydali na sever. Po čase sa ich cesty rozdelili, muž sa vydal na sever údolia a žena zase na juh, aby tak spoločnými silami prešli väčšiu časť územia a presvedčili o svojom posolstve viac ľudí. Napokon sa v doprovode miestnej populácie, ktorá ich uznala ako nadprirodzené bytosti, stretli na kopci Huanacauri, kde sa zlatá palica zapichla do zeme. Na tomto mieste sa teda malo začať budovať hlavné mesto Inkov a pupok vtedajšieho sveta, Cuzco. Nasledovníci Manco Capacu sa usadili vo vyššej časti údolia, ktorú pomenovali Hanan Cuzco, pričom podporovatelia Mamy Ocllo zapustili svoje korene v spodnej časti Hurin Cuzco.

Následne sa súrodenci venovali vzdelávaniu populácie. Manco Capac učil mužov, ako spracúvať pôdu a sadiť plodiny, loviť ryby, stavať domy a taktiež ich zasvätil do tajomstiev niektorých vied či kultu boha Slnka. Mama Ocllo naproti tomu vzdelávala ženy v témach varenia, šitia a ďalších domácich prácach.

Legenda o bratoch Ayar

Nielen mýtickému páru je pripisovaný pôvod Inkskej ríše. Ďalšími adeptami na túto pozíciu sú bratia Ayar a ich manželky (zároveň i sestry). Túto verziu zachytil písomne z úlomkov rozprávania pôvodného obyvateľstva španielsky kronikár Juan de Betanzos (1510-1576). Jedným z príbuzných jeho manželky bol posledný vládca Inkov Atahualpa. Betanzos okrem toho rozprával plynulo po kečuánsky. Táto legenda dostala v roku 1988 aj modernejšiu podobu v knihe peruánskeho historika Luisa E. Valcárcela (1891-1987) s názvom „História starého Peru prostredníctvom jeho písomných zdrojov“ („Historia del Perú antiguo a través de la fuente escrita“).

Podľa nej boh stvoriteľ Viracocha nariadil najskôr stvorenie sveta a po tomto akte, z útrob jaskyne Pacaritambo, vyšli štyria bratia a ich ženy. Volali sa Ayar Cachi a Mama Huaco, Ayar Uchu a Mama Ipacura, Ayar Auca a Mama Rahua, no a v neposlednom rade to boli Ayar Manco a Mama Ocllo. Spoločne sa táto komunita vydala k vrchu Huanacaure, na úpätí ktorého pestovala zemiaky. Čoskoro sa však prejavila agresívnosť a výbušnosť Ayara Cachi. Ostatní ho preto z obavy pred jeho temperamentom zatvorili v Pacaritambo.

Neskôr sa rozhodli vydať do Cuzca, najprv však Ayar Uchu predstúpil pred Slnko, ktoré prikázalo, aby si Ayar Manco pozmenil svoje meno na Manco Capac. Len čo Uchu tento odkaz svojmu bratovi priniesol, premenil sa v kamenný stĺp. Zvyšok spoločnosti však úspešne prišiel do Cuzca, kde ich miestny vládca Alcaviza uznal ako potomkov Slnka. Tu vytvorili svoj domov v Corichanche a začali sa venovať pestovaniu kukurice.

Ako môžeme tieto legendy interpretovať

Takmer v každej legende sa schováva kúsok pravdy. Inak tomu nie je ani v tomto prípade. Prvá legenda má napríklad skutočný základ v tom, že ľudia z oblasti Cuzca využívali skutočne viaceré techniky a mali poznatky, o akých v iných oblastiach ešte nevedeli. Vie sa tiež, že po tom, ako sa dostali do kontaktu s ďalšími andskými civilizáciami, sa tieto vedomosti šírili ďalej, rovnako ako múdrosť, ktorú mali rozdávať Manco Capac a Mama Ocllo. Neskoršie archeologické výskumy v okolí Cuzca taktiež natrafili na viaceré jaskyne, ktoré mohli slúžiť ako predobraz jaskýň v legendách.

Treba si uvedomiť, že obe legendy nazerajú na inkskú spoločnosť odlišne. Zatiaľčo v prvej legende sa ženy venujú skôr tradičným úloham, ako bolo varenie a šitie, v druhej sú rovnako schopnými bojovníčkami ako ich manželia a chránili Cuzco pred nepriateľmi. Mýtus o Mancovi Capacovi a Mama Ocllo vysvetľuje ich väčšiu vyspelosť voči ostatným andským kultúram, a tak zároveň ospravedlňuje expanzívnu politiku Inkov ako formu šírenia osvety. Až Inkovia totiž mali ľudí z regiónu priučiť poľnohospodárstvu a súčasne ich civilizovať, keďže tí dosiaľ žili ako barbari (len z lovu a zo zberu plodín).

Mýtus o bratoch Ayar naproti tomu popisuje boj, ktorý museli novo príchodiace skupiny zvádzať s pôvodnými osadníkmi, aby v Cuzcu mohli založiť svoju ríšu. Podľa názoru Valcárcela sú vlastne štyria bratia zosobnením štyroch kečuánskych kmeňov (mara, tampu, masca a chilke), prichádzajúcich z južnej časti údolia Apurimac do Svätého údolia, aby ho dobyli a na jeho mieste vybudovali svoje impérium. Z týchto štyroch kmeňov bol najsilnejším masca reprezentovaný postavou Manca Capaca, a tak sa práve členovia tohto kmeňa mali stať vedúcou zložkou novovznikajúcej spoločnosti.

_______________

Autorka: Monika Nosková

Zdroje:

arqueologiadelperu.com/el-imperio-inca-origen-mitico/

historiacultural.com/2009/04/leyenda-manco-capac-hermanos-ayar.html

percyhistoria.blogspot.pe/2009/03/el-origen-de-los-incas.html

tugentelatina.com/m/articles/view/LEYENDAS-SOBRE-EL-ORIGEN-DE-LOS-INCAS#.VjPWs26Ng5g

Obrázok: 3.bp.blogspot.com/_uheNlUAGBA8/Sd9_zSvwGgI/AAAAAAAAArA/R0uUGL1KLN8/s320/manco2.jpeg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.