Zbieranie rukopisov

rukopisMedzi predmety zberateľského záujmu nepopierateľne patria aj rôzne rukopisy. Pod slovíčkom rukopis rozumieme všetko, čo bolo zaznamenané manuálnou technikou. V užšom význame sa za rukopis považuje písmo zaznamenané na papyruse alebo papieri, no v širšom význame môže byť za rukopis považované písmo zaznamenané na kamenných, hlinených alebo mramorových doštičkách, kovových a drevených tabuľkách, listoch a kmeňoch stromov, látkach, pergamenoch a podobne. Kuriozitou je, že za rukopisy považujeme aj šnúry s uzlíkmi, aké vytvárali napríklad peruánski indiáni a takýmto spôsobom uchovávali rôzne dôležité informácie. Samotné písmo rukopisu môže byť zaznamenané rôznymi spôsobmi. Texty rukopisov môžu byť teda zaznamenané stenografickým, notovým, šifrovaným, slepeckým písmom a podobne.

Z prvotného ornamentu, ktorý sa používal na označenie predmetov slúžiacich na určitý účel (napríklad nádoba na vodu označená vlnovkou) sa v priebehu vekov vyvinulo prvé písmo. Písmo sa vyvíjalo z obrázkovej formy ornamentu, neskôr, po vzniku písma ako takého sa pri písaných textoch začína opäť objavovať ornament vytvárajúci obrázkové ilustrácie sprevádzajúce textovú časť. Písmo spolu s ilustráciami slúži ako nástroj zachytenia a sprostredkovania určitej myšlienky.

Nástup kníhtlače neznamenal pre rukopisy okamžitý zánik. Kníhtlač bola na jednej strane pomerne drahou záležitosťou, na druhej strane nie vždy poskytovala práve to, čo ľudia požadovali. Ľud pre svoju vlastnú potrebu naďalej vytváral ručne písané knihy obsahujúce ľudové ornamenty a takýmto spôsobom obohacoval ľudové umenie aj v oblasti rukopisov. Tu by sme mohli zaradiť rôzne modlitebné knihy, herbáre, lekárske zápisky a podobne.

Zberateľstvo rukopisov by sa dalo rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorí zbieranie dokumentačných rukopisov, patria tu rôzne zmluvy, spisy, závete, pozvánky a podobne. Druhú skupinu tvorí zbieranie literárnych rukopisov, patrí tu zbieranie historických literárnych textov, autografov, autogramov a podobne.

Prvé rukopisy boli vyrývané do kameňa alebo kovových dosák. Na vypracované kože a papyrus sa maľovalo farbami, neskôr tušom a atramentom za pomoci vtáčieho brka, neskôr kovových pier. Po vynájdení kníhtlače sa rukopisy dostávajú do ústrania. No ani vynález kníhtlače nedokázal úplne vytlačiť rukopisne písané knihy do zabudnutia. Tlačená kniha bola pomerne drahá a bežným ľuďom málo dostupná.

Rukopisy zaznamenané na papyrusoch sú známe z obdobia približne 1500 rokov pred našim letopočtom. V Egypte boli objavené najmä vedecké spisy, lekárske predpisy, chemické, astronomické a matematické pojednávania a zaklínacie formuly. Z Egypta sa znalosť písma a jeho používanie rozšírilo do Grécka, kde sa písmo zaznamenávalo na pergameny. Prvé grécke rukopisy obsahujú okrem vedeckých a filozofických pojednávaní aj rôzne básne, neskôr romány. Z Grécka sa vzdelanosť šíri do Talianska. S príchodom kresťanstva sa mení aj ponímanie literatúry ako takej. Do popredia sa dostáva náboženská literatúra, ktorá je vytváraná najmä v kláštoroch.

Číňania písali rukopisy znakovým písmom a zdobili ich rôznymi obrázkami, Egypťania písali v hieroglyfoch, Gréci používali písmo helénske. V Taliansku vznikla latinka. V rôznych krajinách sa používali rôzne jazyky, preto aj rukopisy sú veľmi rôznorodé. S príchodom kresťanstva sa začína používať ako spisovný jazyk v mnohých krajinách výhradne latinčina. Prvé rukopisy sa začínajú objavovať aj medzi slovanskými národmi, napríklad v Rusku alebo Srbsku.

S príchodom kníhtlače sa začal rukopis označovať novým pojmom. Slovo autograf tlačeného diela používa vo význame originálu pochádzajúceho z ruky autora. Autografy sú unikátnou zvláštnosťou, disponujú jednak literárnou a psychologickou hodnotou príťažlivou pre zberateľa. Cena autografu sa odvíja od toho, či je datovaný, podpísaný autorom a podobne. Ako v každom zberateľskom odvetví, aj tu sa vytvára mnoho falzifikátov, preto pri kúpe autografu je odporúčané kupovať autografy overené znalcom. Keďže ku každej vydávanej knihe existuje iba jeden autograf, bolo snahou výrobcov kníh zatraktívniť predaj jednotlivých výtlačkov a tak prichádzajú prvé knihy s venovaním (dedikáciou) a podpisom autora knihy. Takáto kniha síce do rukopisov nepatrí, no tu niekde môžeme hľadať základ zbierania autogramov ako takých.

Ošetrovanie rukopisov je veľmi chúlostivou záležitosťou, čistenie škvŕn a iných nečistôt je veľmi problematické. Taktiež uchovávanie rukopisov je niekedy dosť náročné. Spravidla sa rukopisy uchovávajú v presklených skriniach alebo založené v špeciálnych zakladačoch, obzvlášť citlivé rukopisy sa uchovávajú medzi sklenenými tabuľami a podobne. Je nutné zdôrazniť, že rukopisy sa uchovávajú v suchu pri určenej teplote, musia byť chránené pred priamym svetlom a prachom. Ošetrovanie a úschovu vzácnych rukopisov by mali prevádzať iba osoby študované pre tento typ činnosti. Rukopisy sa systematicky radia podľa doby vzniku, podľa obsahu, mena autora a mnohých iných kritérií.

Prvé snahy o zbieranie rukopisov boli zaznamenané už v antike. Písmo pochádzajúce priamo z ruky autora bolo mnohonásobne cennejšie ako jeho prepis. Pri prepise mohli vzniknúť nežiaduce chyby, respektíve každý ďalší prepis mohol vďaka predošlým chybám strácať na pôvodnom zmysle. V tej dobe iba hŕstka intelektuálov si dovolila napísať literárne dielo, z tohto dôvodu bola cena rukopisu spojená s menom jeho autora. V stredoveku vznikajú prvé bibliotéky obsahujúce okrem literárnych diel aj rôzne obchodné listiny, memoáre, denníky a iné písomnosti. Počas obdobia renesancie sa začali zbierať najmä antické písomnosti.

Zbieraniu rukopisov sa okrem jednotlivcov venujú mnohé organizácie a múzeá, ktoré sa venujú vytváraniu zbierok listinných, sfragistických a heraldických pamiatok. Rukopisy v dnešnej dobe je možné zakúpiť na zberateľských burzách, aukciách a vybraných starožitníctvach.

____________

Autor: Mgr. Ján Bocan

Zdroj: eca.retrospektiva.eu

Obrázok: freedigitalphotos.net/images/evangelist-writing-scroll-etching-photo-p341873

No Responses

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.