Židia na Madagaskar?

madagaskarKonečné riešenie židovskej otázky je známe. Avšak, aký bol pôvodný návrh? Odpoveď na túto otázku prinesie nasledujúci článok magazínu Magistra História.

Po napadnutí Poľska

Keď bolo napadnuté Poľsko, Židia neboli hlavným terčom nacistov. Hlavným cieľom bola inteligencia. V rokoch 1939 až 1940 boli v Poľsku vyvražďovaní intelektuáli, ale i kňazi a šľachta. Po oddieloch Einsatzgruppen prichádzali na zdecimované územie nemeckí experti, ktorí mali riešiť ekonomické, technické, ale i hospodárske otázky. Tí sa zhodli na tom, že Poliaci, ktorí žili na vidieku, sú záťažou pre nemecké rastúce hospodárstvo.

V rokoch 1939 až 1941 nemali čelní predstavitelia Tretej ríše vytvorený plán, ktorý by riešil otázku týkajúcu sa Poliakov, ale ani Židov. Himmler prišiel s návrhom 25. mája 1940. Bolo to tajné memorandum, ktoré sa nazývalo Poznámky o zaobchádzaní s inými rasami na východe. Ľudia na východe boli označovaní ako podľudia. Tí sa mali naučiť iba jednoduché počty, svoj podpis, a to najhlavnejšie pre nich malo byť to, že sa v akejkoľvek otázke mali bezpodmienečne podriadiť Nemcom.    

Poliaci boli v tzv. Poznámkach označení ako národ pracovných síl, teda z toho logicky vyplývalo, že Himmler im určil ako jedinú úlohu pracovať v prospech nemeckého národa a Tretej ríše. V tomto memorande chcel riešiť pôvodne židovskú otázku prostredníctvom masovej emigrácie židovskej komunity do Afriky alebo do inej kolónie.

Rademacherovo memorandum

Himmler v tom období zvažoval, že Židia by mali byť deportovaní na územie Madagaskaru. Nebola to predstava iba samotnej Tretej ríše a Himmlera, ale s týmto návrhom prišlo aj Poľsko ešte v roku 1937. Vtedy poľská vláda žiadala Francúzsko a Britániu, aby približne milión Židov odtransportovali na Madagaskar, prípadne na územie južnej Afriky. Keď bolo dobyté Francúzsko, Madagaskar spadal pod kontrolu Tretej ríše. Franz Rademacher, ktorý mal na starosti židovské záležitosti na nemeckom ministerstve zahraničia, vytvoril memorandum, v ktorom navrhol presídliť štyri milióny Židov na Madagaskar. Finančné prostriedky, ktoré boli nutné na presídlenie, mali byť hradené samotnými Židmi.

zidia

Rademacherov plán spočíval v tom, že Židia mali mať formálnu samostatnosť v kultúre, hospodárstve, ale i súdnictve. Avšak, v skutočnosti mali byť pod dohľadom SS. Židom malo byť odňaté ich pôvodné občianstvo, či už nemecké alebo akékoľvek európske. Mali sa stať občanmi geta zriadeného na Madagaskare, ktoré sa malo nazývať Madagaskarský mandát. Rademacher v tomto memorande rovnako dodal, že takýmto spôsobom budú Židia i naďalej podliehať Nemcom, a to bude nemecký žolík v prípade negatívneho správania sa Židov v Amerike.

Rademacherov plán bol dokonca schválený ministrom zahraničia Joachimom von Ribbentropom. Plán bol napokon zmarený pre zahraničnopolitickú situáciu. V roku 1940 sa Tretej ríši nepodarilo zvíťaziť počas bitky o Britániu a z toho dôvodu by nebolo možné zabezpečiť kontrolu nad námornou prepravou v Atlantickom oceáne.

Plán o presune Židov na Madagaskar tak nebol realizovaný a po napadnutí ZSSR sa územím, ktoré malo byť vhodné pre konečné riešenie židovskej otázky, stal Východ.

___________

Autorka: Veronika Dziaková

Zdroj: WISTRICH, Robert. Hitler a holokaust. Slovart: Bratislava, 2002, s. 307.

Obrázky

history.org.uk/library/1104/0000/0174/800pxStroop_Report__Warsaw_Ghetto_Uprising_06b_450.jpg

prlog.org/12114568-the-madagascar-project.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.