Židovské osvietenstvo

Podobne ako zasiahol Vek svetla Európu, dotkol sa aj židovskej kultúry, predovšetkým samotného židovského náboženstva. Osvietenstvo ako také sa naplno prejavilo v rámci židovstva v Nemecku. Súviselo to s tým, že nemecké osvietenstvo sa snažilo pochopiť samotného Boha a jeho vplyv na spoločnosť. V rámci osvietenstva sa hľadalo riešenie na otázku významu Boha. Kým francúzske osvietenstvo znižovalo tento význam, v Nemecku nastala iná situácia. Tu sa snažili pochopiť náboženského ducha v spoločnosti, čo bolo bližšie aj Židom, a preto nasledovali práve toto nemecké osvietenstvo.

Mendelssohnovo učenie

Napriek tomu, že Židia žili v kresťanskom svete, boli od neho v konečnom dôsledku úplne odrezaní, spoločensky, ale i intelektuálne žili v ghette. V období stredoveku, ale i raného novoveku ich kresťanská spoločnosť úplne degradovala a dívala sa na nich ako na niečo menejcenné. Európska spoločnosť sa vysmievala z ich povier, ale i oblečenia a neraz nimi opovrhovala.

K zmene došlo v roku 1749. Vtedy totiž uviedol protestantský dramatik Gotthold Lessing divadelnú hru Die Juden, v ktorej bol zobrazený po prvýkrát Žid ako racionálny a zároveň kultivovaný človek. Lessingovým blízkym priateľom bol totiž vzdelaný a inteligentný Žid Moses Mendelssohn. Toho zároveň uviedol do literárnej spoločnosti, pričom Mendelssohn sa od samého začiatku začal javiť ako racionalista, ale na druhej strane tiež zanietený Žid. Práve on prinášal možnosť zmeny pohľadu na židovstvo ako také.

moses

MOSES MENDELSSOHN

Mendelssohn sa spočiatku nechcel stať vedúcou osobnosťou židovského osvietenstva. V kresťanskom svete sa ale postupne stretával stále s väčšou nevraživosťou voči židovskej komunite. Nežidovský svet hovoril, že Židia majú byť držaní nakrátko alebo vyhostení z Európy. Osvietenstvo v Európe šlo zmierlivejšou cestou, avšak rovnako presadzovalo xenofóbiu. Chcelo Židom pomôcť, ale to iba v takom prípade, že sa svojho židovstva zbavia. Mendelssohn prišiel s úplne novou myšlienkou. Stal sa zástancom zdieľania spoločnej kultúry medzi židovským a nežidovským svetom, avšak tvrdil, že Židia majú plné právo ponechať si svoje náboženstvo a zvyky. Mendelssohn začal svoje myšlienky postupne publikovať a rozhodol sa, že ako jazyk si zvolí nemčinu.

Mendelssohn sa zakrátko dočkal popularity, avšak nie v takom meradle ako očakával. Jeho dielo bolo považované za výnimočné v porovnaní k tomu, že vyrastal a žil medzi Židmi. Tým boli samotní Židia opätovne degradovaní, a preto sa Mendelssohn dostal do pozície ich ochrancu. Snažil sa širokej spoločnosti predstaviť židovské náboženstvo, a preto preložil Pentateuch do nemčiny. Začal obhajovať aj to, že židovské modlitby nie sú protikresťanské. Na druhej strane tiež očakával isté zmeny aj od Židov. Bol proti židovskej jurisdikcii. Tvrdil, že by mala byť úplne zrušená. A tiež bol proti obradom a zvykom, ktoré obmedzovali židovskú slobodu, a to predovšetkým slobodu v myslení.

Novinkou však bolo, že Mendelssohn chcel oddeliť židovské náboženstvo od spoločnosti, čo bolo v danom období výrazne prepojené. Podľa neho mal Žid svoje náboženstvo uctievať iba doma a za múrmi svojho domu sa mal podieľať na rozvoji európskej kultúry. Práve pre takéto názory bol medzi ortodoxnými Židmi považovaný za tzv. židovského Luthera.

Mendelssohn zašiel aj ďalej. Chcel, aby sa kresťanstvo tiež zbavilo iracionalizmu, a potom by mohlo dôjsť k prepojeniu s judaizmom. Spojením týchto dvoch náboženstiev by sa podľa neho tiež zmazali akékoľvek spoločenské odlišnosti a Židia s nežidmi by si boli vzájomne rovní.

Napriek tomu, že v Nemecku sa to Mendelssohnovi nepodarilo, najbližšie k jeho predstavám bola situácia v USA. Keď bola v roku 1789 prijatá vo Filadelfii ústava, došlo k odluke štátu od cirkvi. Vďaka tejto ústave Židia dokonca získali aj občianske práva. Židia tu mali možnosť praktizovať svoju vieru a k tomu byť rovnocennými občanmi, s čím v Európe nemohli rátať.

___________

Autorka: Veronika Dziaková

ZdrojJOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, 591 s.

Obrázok: d1.stern.de/bilder/stern_5/kultur/2013/KW17/moses_1260_fitwidth_489.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.