Zničenie najmocnejšieho rádu kresťanského sveta

jacques-de-molay

Jacques de Molay

Dňa 13. októbra 1307 bola počas jediného dňa zatknutá vojenská elita Európy a jej moc aj bohatstvo boli rozprášené. Predchádzajúce dve storočia boli členovia Templárskeho rádu faktickými vládcami Západnej Európy a Blízkeho východu, v jednom okamihu však prišiel zlom.

Ako k tomu došlo? Čo predchádzalo zničeniu najmocnejšieho rádu kresťanského sveta? Vydajte sa s magazínom Magistra História na krížovú výpravu do pekiel a odhaľte tajomstvá zániku templárov. 

Bohatý rád tŕňom v oku mocných

Začiatkom 14. storočia sa schyľuje k zápasu mocných. Na jednej strane sa usiluje pápež o udržanie jednoty v cirkvi a na strane druhej baží francúzsky kráľ po absolútnej moci. Celú lavínu procesov proti templárom spúšťa dopis adresovaný kráľovi Filipovi IV. Peknému (1268-1314). Diktuje ho udavač, templár, čo sedel vo väzení a chcel si podobným aktom zachrániť život. K templárom bol v dopise veľmi kritický, tvrdil o nich napríklad, že porušovali sľub cudnosti a mali medzi sebou pohlavný styk. Obvinenie zhrozilo celú krajinu, hromadne sa začalo zatýkať a len hŕstke „božích bojovníkov“ sa podarilo ujsť. 

Následne sa templárom počas procesu vytýkalo kacírstvo, pričom dovtedy bol ich rád považovaný za pilier kresťanského sveta. Zatýkanie spustené vo Francúzsku pokračovalo aj v ďalších častiach Európy. Boli však templári skutočne kacíri, alebo sa ich len mocní chceli zbaviť? A ako sa mohli dať zničiť tak ľahko, hladko a jediným úderom? Súd, pri ktorom sa zodpovedali zo svojich hriechov, bol skutočným procesom, alebo iba obyčajnou fraškou?

Vznik a rozkvet templárskeho rádu

Kto vlastne boli templári? Členmi tohto rádu sa mohli stať len šľachtici, ktorí však pochádzali z celej Európy. Templársky rád sa čoskoro po svojom vzniku rozrástol v medzinárodnú organizáciu. Rozdeľoval sa geograficky na sekcie, niektoré zahŕňali len zopár členov, iné celé stovky. Jedným z najlepšie dochovaných stavieb templárskej doby je kostol Temple Church v Londýne, v ktorom sú pochovaní aj mnohí templári bojujúci v krížových výpravách.

Templári stelesňovali Svätú vojnu a ich rád oplýval veľkým bohatstvom. Mnohí kresťania totiž rádu darovali peniaze, majetky a statky, aby tak finančne podporili krížové výpravy a obranu Svätej zeme. Vzostup templárov sa začína práve pri krížových výpravách koncom 11. storočia, pričom ich pri tom poháňa katolícky fanatizmus doby, v duchu ktorého chcú oslobodiť Svätú zem od bezvercov. Menší oddiel rytierov sa ujal ochrany kresťanských ciest v Svätej zemi pred útočníkmi, čo sa považuje za počiatok Templárskeho rádu. Tieto oddiely sa za pár rokov pretransformovali do armády a ich odvaha sa čoskoro stala legendárnou. Bolo známe, že skutočný templár by sa radšej nechal zabiť, než by sa mal vzdať. 

Za cenu obrovského krviprelievania templári Svätú zem naozaj dobyli a v Jeruzaleme si zriadili svoje sídlo, zatiaľčo európske centrum stálo v Paríži. Od legendárneho Šalamúnovho chrámu prevzali aj svoj názov, celé meno rádu totiž znelo Chudobní rytieri Kristovi a Šalamúnovho chrámu, teda templu. Stali sa v podstate neobmedzenou mocou, nad ktorou stál už len pápež. Príslušnosť k rádu ale vyžadovala aj slepú poslušnosť a sila charakteru každého člena bola podrobovaná častým skúškam. Zásobovanie tohto sídla muselo byť organizované, preto tu vznikli prvé banky a zrodilo sa bezhotovostné bankovníctvo, ktoré tvorilo jeden zo základných pilierov bohatstva templárov. Od dobytia Jeruzalema rád bohatol aj tak, že prepravoval pútnikov do Svätej zeme a za poplatok im zaisťoval bezpečný doprovod.  

popravaVo vnútri Templárskeho rádu vládla vojenská hierarchia. V jeho radoch sa unikátnym spôsobom spájali svetské a duchovné požiadavky doby, pobožnosť mníchov so silou bojovníkov. Pozemský majetok musel síce člen pri vstupe do rádu odovzdať, no rád samotný oplýval skutočne výnimočným bohatstvom. A práve to sa mu stalo osudným.

Prvé obvinenia proti templárom

Na Templársky rád zameral svoju pozornosť francúzsky kráľ Filip IV. Pekný a chcel ho vyvlastniť. Templárov sa však v tom čase zastal pápež Bonifác VIII. (1230-1303) a Filipa vykázal z cirkvi. Ten začal následne pápeža ohovárať a nechal ho napadnúť, čo vošlo do dejín ako atentát v Anagni. Pápež útok síce prežil, ale už sa z neho nespamätal a zakrátko zomrel. Jeho smrť otvorila Filipovi cestu k útoku na templárov.

V čase, kedy kráľ Filip už pracoval na svojom pláne, žili templári na Cypre, kde našli útočisko, keď si Svätú zem dobyli moslimovia späť. Veľké obvinenia proti rádu začali v roku 1305. Podľa nich sa členovia dopúšťali rúhania a smilstva. Mnohé špekulácie sa napríklad týkali záhadných rituálov, ktorým sa každý nový člen musel podrobiť. Templári boli tiež obvinení z obscénnych a homosexuálnych praktík, pričom homosexualita sa v tých časoch trestala smrťou. Posledný veľmajster rádu, ktorým bol Jacques de Molay (1243-1314), opustil následne Cyprus  a vydal sa do Paríža. 

Proti podobným obvineniam sa mohol postaviť iba pápež. Novým mužom na Petrovom stolci bol pápež francúzskeho pôvodu, Klement V. (1305-1314). Pápež sa stretol s francúzskym kráľom v meste Poitiers, aby sa tu poradili, ako v prípade templárov postupovať. Filip vedel, že nemôže proti cirkevnému rádu s veľkým majetkom zakročiť ako proti komukoľvek a potreboval všetko šikovne narafičiť, aby veci vyšli v jeho prospech. Pápežovi na stretnutí pohrozil, že odtrhne Francúzsko od kresťanskej cirkvi, ak by sa templárov zastal. Dal mu na výber, buď jednota cirkvi, alebo Templársky rád.

Pápež sa tak ocitol v bezvýchodiskovej situácii. Ak by sa templárov zastal, sám mohol byť obvinený z kacírstva. Zatiaľčo so svojou odpoveďou kráľovi vyčkával, vo Francúzsku sa pracovalo na dlhom zozname domnelých zločinov templárov. Body tejto obžaloby okrem iného zahŕňali: modlenie sa k diablovi, klaňanie sa modlám, zapieranie Ježiša Krista, pľuvanie na kríž, bozkávanie sa medzi sebou, sodomia (čiže homosexualita) a iné.

S templármi sa vedie skonštruovaný a narafičený proces

Za prísneho utajenia sa začalo pracovať na pripravovanom zatknutí templárov. Po celej krajine boli rozoslané zatykače a obežník o tom, kedy má k akcii dôjsť. Tá bola napokon majstrovským logistickým plánom a za pár dní sa stovky templárov z celého Francúzska ocitlo v zajatí. Templári však verili v pápežovu pomoc, a preto pokojne znášali útrapy žalára.

Sám veľmajster rádu bol počas procesu obvinený z kacírstva a zo zapretia Krista. Hneď na začiatku sa priznal k obvineniam, pričom nie je isté, či tak urobil z obavy pred mučením, alebo dúfal, že takto navráti svojim bratom slobodu. Procesom s templármi všeobecne chýbalo akékoľvek právne opodstatnenie. Všetci boli obvinení z toho istého a často mučení, pokiaľ nevraveli, čo chcela inkvizícia počuť. Všetko bolo dôkladne narafičené, aby sa im dokázala vina, dokonca sa využívali aj falošné svedectvá.

Je skutočným historickým paradoxom, že zo zrady viery bol obvinený práve rád, ktorý v mene kresťanstva dobyl Svätú zem a na túto počesť v nej zanechal mnohé mohutné stavby. Dodnes sa zachoval hrad Creque de Cheval v Sýrii a ďalšie v Turecku, Libanone či Palestíne. Počas skonštruovaného procesu sa templárom pripísala za vinu dokonca aj strata Svätej zeme, ktorú museli koncom 13. storočia opustiť, keďže sa ocitli zoči-voči obrovskej prevahe moslimov. Za nehanebnosť sa považoval tiež fakt, že mnohí z templárov mali v úcte moslimov a niektoré z východných tradícií. Po čase väčšina templárov zomrela na mučidlách, prípadne v strašných podmienkach v bezútešných žalároch.

Proces s templármi trval dlhých sedem rokov, počas ktorých sa členovia rádu neprestávali vzdávať nádeje, že pravda zvíťazí, pápež ich očistí a zachráni tak pred istou smrťou. Viacerí templári svoje vynútené priznania odvolali a obracali sa na pápeža, ktorý však vyhlásil, že všetci čo svoje priznania odvolajú, sú navždy prekliati a vystavení ohňu. V jediný deň tak bolo na hranici upálených 70 templárov.

Kliatba templárskeho veľmajstra

Aj veľmajster odvolal svoje prehlásenie a hoci si tým podpísal rozsudok smrti, zároveň tak v poslednej chvíli navrátil rádu dôstojnosť. Pred smrťou preklial Jacques de Molay všetkých tých, čo boli zodpovední za smrť templárov a zánik rádu, a to vrátane kráľa a pápeža. Pápeža povolal pred Boží súd do mesiaca, kráľa do roka. Veľmajstra popravili 19. marca 1314 a pápež Klement V. zomrel 20. apríla toho istého roku. Zakrátko ich nasledoval aj kráľ Filip IV. Pekný, ktorý zomrel na love 29. novembra 1314. Kliatba posledného veľmajstra Templárskeho rádu sa tak skutočne naplnila. Filip rád síce zničil, no neprinieslo mu to žiaden úžitok a pápež nedokázal naďalej žiť s ťarchou svojho svedomia, keďže v skutočnosti bol presvedčený o nevine templárov. Dodnes je v dejinách známy aj ako prekliaty pápež, ktorý zapredal svoju dušu.

templarsky rad

Zachoval sa rád a jeho poklad dodnes?

Po siedmich rokoch mučenia a väznenia boli všetci tí, ktorí priznali vinu, prepustení na slobodu. Mnohí sa vrátili do Svätej zeme. Postupne sa začali šíriť legendy o obrovskom tajomnom poklade templárov. Boli výplodom fantázie, alebo poklad skutočne existoval a templári ho dobre ukryli? A kde sa nachádza, v Pyrenejách, v severnom Francúzsku či inde? Podľa jednej verzie väčšina templárov aj s pokladom unikla na Britské ostrovy, keďže anglickí králi aj duchovenstvo vždy držali nad templármi ochrannú ruku. Stopy po poklade vedú do bájnej Roslynskej kaplnky v Škótsku, kde bol údajne poklad templárov dopravený a zakopaný pod kryptou. Slávna kaplnka však dodnes svoje tajomstvo svetu nevydala.

Tvrdí sa tiež, že rád nebol nikdy reálne rozpustený a v tajnosti pretrval dodnes. Naďalej sú s nim spojené viaceré veľké záhady. Zánik Templárskeho rádu bol však jednoznačne dôsledkom zosnovaného spiknutia, ktoré podnietil kráľ Filip IV. Pekný, bažiaci po moci a peniazoch. Posledná krížová výprava templárov sa tak stala zároveň aj ťažením do pekiel. História tohto rádu viedla k mýtu, ktorý uchvacuje fantáziu dodnes.   

___________

Autorka: Monika Nosková

Zdroj: dokumentárny film Křížová výprava do pekel – templáři

Obrázky: wendylovesjesus.files.wordpress.com/2013/09/jacques-de-molay.jpg

theviewfromsarisworld.files.wordpress.com/2013/10/knights-templar-460_785337c.jpg

templars.files.wordpress.com/2015/06/78o25774d.jpg%3Fw%3D705

Comments
  1. čačo

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.